Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Hoogvliet (formeel)

woensdag 5 juni 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Zevensprong, Mosoelstraat 20

Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 5 juni 2024 12.00 uur per mail doorgeven via s.ziani@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 3.a
  Inspreker Mvr. Annelies Hull inzake buitenruimte
 5. 4
  Ter besluitvorming:
 6. 4.a

 7. 4.b

  Dit Bewoners Initiatief wordt conform het advies toegekend


  De toekenning door de wijkraad met betrekking tot dit Bewoners Initiatief heeft reeds plaats gevonden. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

 8. 4.c

  Conform het advies wordt besloten dit Bewoners Initiatief af te wijzen.


  De afwijzing door de wijkraad met betrekking tot dit Bewoners Initiatief heeft reeds plaats gevonden. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

 9. 4.d

  Dit Bewoners Initiatief wordt conform het advies toegekend met in de beschikking het advies om te bezien of de entreeprijs verlaagd kan worden door wellicht elders subsidie aan te vragen. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

 10. 4.e

  Dit Bewoners Initiatief wordt conform het advies toegekend.


  De toekenning door de wijkraad met betrekking tot dit Bewoners Initiatief heeft reeds plaats gevonden. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

 11. 4.f

  Conform het advies wordt dit Bewoners Initiatief afgewezen, omdat Cultuur Concreet alles betaald.


  De afwijzing door de wijkraad met betrekking tot dit Bewoners Initiatief heeft reeds plaats gevonden. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

 12. 4.g

  Dit Bewoners Initiatief wordt €550 (organisatiekosten) lager toegekend dan het advies.


  De toekenning door de wijkraad met betrekking tot dit Bewoners Initiatief heeft reeds plaats gevonden. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

 13. 5
  Ter bespreking:
 14. 6
  Ter informatie:
 15. 6.a

  De wijkraad heeft in mei een ongevraagd advies uitgebracht aan het gemeentebestuur met betrekking tot communicatie. De kennisgeving  daarvan vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

 16. 6.b
  Bewonersinitiatieven
 17. 7
  Rondvraag
 18. 8
  Sluiting