Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Middelland-Nieuwe Westen (formeel)

woensdag 24 augustus 2022

20:00 - 22:00
Locatie

Wijkhub Joost van Geelstraat 2

Voorzitter
Dolores Hart
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 24-08-2022 tot 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadscoƶrdinator Daniƫl Swen e-mailadres dj.swen@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 20.00 uur
 2. 2
  Vaststellen agenda - 20.05
 3. 3

  Mw. Bulthuis - Zorgen bewoners rondom Woonbeleid Rotterdam
  Mw. Los - Fietsparkeren voor bewoners (anders dan fietstrommels)

 4. 4
  Ter bespreking
 5. 4.a

 6. 4.b
  Convenant Huisvesting Kwetsbare Doelgroepen - Liesbeth
 7. 4.c
  Terrassen Heemraadssingel
 8. 4.d
  Buurtoverleg Pupillenbuurt
 9. 4.e
  Terugkoppeling Wijkbox - Wijkraad
 10. 4.f
  Expert bijeenkomsten - Wijkmanager
 11. 4.g
  Werkgroepen wijkraad
 12. 5
  Rondvraag en sluiting