Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Bospolder-Spangen-Tussendijken (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Bospolder-Spangen-Tussendijken

dinsdag 12 juli 2022

19:30 - 21:30
Locatie

Het Bollenpandje: Rosier Faassenstraat 22, 3025GN Rotterdam

Voorzitter
Ineke Palm
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 11 juli 2022 12.00 uur per mail doorgeven via dgh.schmidt@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Vaststellen besluitenlijst 14 juni 2022
 4. 4
  Inspreken
 5. 4.a
  Fietsersbond; Willem-Frederik Metzelaar
 6. 5
  Discussie en Besluitvorming
 7. 5.a
  Afvalbestrijding: In gesprek met Schoon & Mooi ovr hun aanpak en resultaten
 8. 5.b

  Besluit

  Wethouder en Havensteder uitnodigen na de zomervakantie

 9. 5.c

  Besluit

  Werkgroep RisicoJeugd

  Tessa Roosenstein
  Marlies van der Poel
  Zenenquy Gambier
  Ineke Palm

 10. 5.d

  Besluiten

  Brief sturen naar Wethouder

  Ineke Palm

  De wijkraad heeft ingestemd met het voorstel van de gebiedsorganisatie om wat over is van de eerste stemronde grote initiatieven over te hevelen naar het budget voor kleine initiatieven

 11. 6
  Informatie en bespreking
 12. 6.a

  Besluit

  Communicatieplan Zenequy is goedgekeurd.
  Communicatiebudget 5000 euro toegezegd

 13. 6.b

  Besluit

  Plan is goedgekeurd

 14. 6.c
  Fysiek: voortgang, verkeerssituatie
 15. 7

  Besluit

  Augustus geen openbare bijeenkomst