Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Delfshaven-Schiemond (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Delfshaven-Schiemond

dinsdag 21 maart 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Huidenclub, Pelgrimsstraat 5c

Voorzitter
Alvin van Dijk
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 20 maart tot 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraad coördinator Danielle Schmidt via dgh.schmidt@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Introductie nieuwe wijknetwerker Nike Hardjopawiro en trainee Ibrahim Samuel
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Vaststellen besluitenlijst d.d. 7 maart 2023
 5. 5
  Wijkplan – Wijkvisie – JaarActiePlan – Wijkakkoord; stand van zaken
 6. 5.a
  Uitkomsten Rayon overleg (Jolanda)
 7. 5.b
  Consequenties voor Visie Historisch Delfshaven en Groenplan Lloydkwartier?
 8. 5.c

  Besluit

  Dhr van Es inhuren om het wijkakkoord te schrijven (burgerversie) Offerte is akkoord.

 9. 5.d
  Thema + Foto per wijkraadslid; stand van zaken (allen)
 10. 6
  Schiehaven Noord
 11. 6.a
  Afspraak maken met de vertegenwoordiger van de organisatie die het participatieproces gaat begeleiden (Jolanda zorgt voor de contactgegevens)
 12. 6.b
  Bewonersinitiatief Lloydpark; Wethouder geeft in haar brief van 3-3-23 aan dat dit initiatief onderdeel moet uitmaken van het herziende planproces, terwijl de projectleider op de participatieavond van 6-3-23 desgevraagd aangeeft dat er zeker geen park komt. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
 13. 7
  Bewonersinitiatieven
 14. 7.a

  Besluit

  de wijkraad heeft geen bezwaren tegen de ingediende bewoners initiatief > 2500
  -schat van Schoonderloo
  -lente in Delfshaven
  -historisch herrie

 15. 8
  Ingekomen stukken
 16. 8.a
  Mail van Chris aan gemeente inzake ons advies over het concept Plan Toekomstvast Tramnet 2030
 17. 8.b
  Brief van Rayonberaad voor wijkraad Delfshaven-Schiemond (wordt besproken bij agenda punt (15-03)
 18. 8.c
  Overzicht grote bewonersinitiatieven voor de wijkraad (13-03)
 19. 9
  Terugkoppeling bezoeken / activiteiten
 20. 9.a
  Bezoek aan echtpaar voor Huwelijksjubileum (Alvin)
 21. 9.b
  Ongevraagd advies MeldR (Chris en Renske)
 22. 10
  Uitnodigingen
 23. 10.a
  Afspraak met vertegenwoordiging van de Wijkraad BOTU op 22 maart 2023 over grenszaken
 24. 10.b
  Mail d.d. 10-3-23 van het Rotterdams Wijktheater voor het bijwonen van een van de voorstellingen (ICAF stadprogramma (International community arts festival (27-03 t/m 02-04)
 25. 10.c
  Mail d.d. 7-3-23 van Rieme Wouters, bestuurslid Stichting pelgrim Harbour, waarin ze graag wil afstemmen met de wijkraad over het Lentefestival van 12-14 mei 2023.
 26. 10.d
  Klusdag Schat van Schoonderloo (26-03)
 27. 11
  WVTTK
 28. 12
  Afscheid Lisanne Blaak
 29. 13
  Sluiting