Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Dorpsraad Hoek van Holland (formeel)

Formele bijeenkomst dorpsraad Hoek van Holland

donderdag 11 juli 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Huis van de wijk de Hoekstee, Mercatorweg 50 in Hoek van Holland (zaal MFR)

Voorzitter
Peter Stok (plv)
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 11 juli 2024 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedhoekvanholland@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  • Terugkoppeling mogelijkheden eigen geld. 
  • Nevenactiviteiten 

  Aanwezig: Peter Stok (plv voorzitter), Michel Timmerman, Henk Schulp, Anneke Meijs-Smeins , Ann van den Berg, Ton van Anraad, Ineke Vos
  Afwezig: Martijn Blanker, Jacco van Dam


  Ook aanwezig: wijkraadcoördinator Sabien Gish, wijknetwerker Miranda van Dijk, teamleider Frank Franke

 2. 2

  Besluit

  De agenda is vastgesteld

 3. 3

  Tijdens dit onderdeel van de agenda kunnen inwoners van het dorp en andere belanghebbenden het woord nemen. Vooraf aangemelde insprekers worden op de agenda vermeld. 


  Er waren geen bewoners aanwezig.

 4. 4

  Onder dit onderdeel van de agenda vallen voorstellen waar de dorpsraad een besluit over moet nemen. Een voorstel is akkoord - of vastgesteld - als de meerderheid van de aanwezige dorpsraadsleden het ermee eens is. Sommige voorstellen hebben al voor de bijeenkomst een akkoord van de dorpsraad en worden tijdens de bijeenkomst alleen nog bevestigd: te bekrachtigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bewonersinitiatieven.

 5. 4.a

 6. 4.b

 7. 5

  Dit onderdeel van de agenda bevat punten waar de dorpsraad over in gesprek wil of uitgebreider op in wil gaan. Bijvoorbeeld het bespreken van lopende en actuele onderwerpen en adviezen.

 8. 5.a

 9. 6
  Rondvraag en sluiting