Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier

woensdag 27 juli 2022

19:30 - 21:30
Locatie

t Steiger

Voorzitter
Hanna de Koning
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 27-7-2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Besluit

  De agenda is vastgesteld.

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 4.b

  Besluit

  Het ongevraagd advies rondom bewonersinitiatieven is vastgesteld.

 7. 4.c

  Besluit

  Het ongevraagd advies over de plannen en communicatie rondom de Roseknoop is vastgesteld.

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a

  Kaapse Markt | Rotterdam.nl


  De pilot Kaapse markt op het Deliplein dreigt te mislukken. Steeds meer ondernemers haken af: het standplaatsgeld is te hoog, parkeertarief is hoog, en er zijn geen goede voorzieningen (open kramen, geen toiletten). Doordat het aanbod terugloopt blijven klanten weg. Twee elkaar versterkende mechanismen…


  We hebben met de ondernemers en hun klanten gesproken en hun suggesties doorgestuurd naar de verantwoordelijke gemeenteambtenaar. Hij wil eerst de pilot afwachten en niet nu al interveniëren.


  Welke suggesties heeft deze vergadering om de markt voor Katendrecht te behouden?

 10. 5.b

  Op 5 juli j.l. zijn drie wijkraden uitgenodigd voor een informatie-avond in de Rijnhavenkeet door Peter Spakman en zijn collega’s.
  We hebben een onze zorgen geuit over de grote hoeveelheid nieuw te bouwen woningen in de wijk (Rijnhaven (4000) Wilhelminapier (2000), Katendrecht (2000)
  Welke gevolgen heeft dit voor de wijk?
  We vragen de gemeente ons inzicht te geven in een totaalplan van aanpak van de ontwikkeling vergezeld van onderzoek naar de effecten op
  • Sociale verbinding oude en nieuwe bewoners
  • Mobiliteit en bereikbaarheid van de wijk
  • Voorzieningen (zorg, winkels, onderwijs…)
  • Groen


  Graag jullie aanvullingen en suggesties voor acties.

 11. 6
  Ter informatie:
 12. 6.a

  Een overzicht van dossiers waar de wijkraadsleden mee aan het werk zijn. Aanvullingen bij leefbaarheid, voorzieningen, Rijnhavenplan, Groen, Verkeer, Cultuur. We geven een kort overzicht van nieuwe ontwikkelingen.

 13. 6.b

  Er is een ongevraagd advies (zie ook bij besluiten) opgesteld door alle wijkraden die in meer of mindere mate overlast gaan ervaren van het renoveren van de Roseknoop. Wij ondersteunen die graag. Er zal een werkgroep worden ingesteld waarin Jeroen en Theo zitting nemen. Jeroen geeft uitleg.

 14. 6.c

  De oproep deel te nemen aan de themagroep Groen heeft succes: de groep groeit gestaag. Deze werkgroep gaat het groen op Katendrecht in kaart brengen en gaat voorstellen doen voor een optimaal gebruik van deze plekken. De ambitie is het huidige groen te behouden en te kijken waar dit kan worden uitgebreid. Zal ook een plek krijgen in het wijkakkoord.

 15. 6.d

  Er is een initiatief om een bewonersgroep samen te stellen die deze ontwikkeling gaat volgen. Een afvaardiging kan dan deelnemen aan een bewonerspanel die door Marieke Spruijt wordt ingesteld. Amaya licht toe.

 16. 7
  Rondvraag
 17. 8
  Sluiting