Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Tarwewijk (formeel)

Openbare formele bijeenkomst Wijkraad Tarwewijk

dinsdag 18 oktober 2022

19:30 - 21:30
Locatie

Speeltuin Millinx, bij Millinxstraat

Voorzitter
Deepak Moella
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 18 oktober 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcharlois@rotterdam.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.a

  Datum: 6 December 2022
  Tijd: 19:00uur
  Locatie: Huis van de Wijk Carnisse

 8. 5.b

  Geachte voorzitters van de Rotterdamse wijkraden met stadsverwarming,
  De wijkraad van Zevenkamp wil graag met de wijkraden van wijken met een of andere vorm van stadsverwarming/warmtenet een gezamenlijk ongevraagd advies uitbrengen aan wethouder Zeegers (klimaat, bouwen, wonen). Met dit advies willen we bereiken dat minister Jetten nog dit jaar de ontkoppeling tot stand brengt van de maximale tarieven voor stadsverwarming aan die van de gasprijs. Het advies staat onderaan dit bericht.
  Het advies is een advies van wijkraden van wijken met stadsverwarming. Als er in uw wijk geen stadsverwarming aanwezig is, heeft het denk ik weinig zin het advies mede te ondertekenen. Uit een kaartje van Rotterdam waarop alle stadsverwarming staat ingetekend, maak ik op dat in de meeste wijken een of andere vorm van stadsverwarming/warmtenet aanwezig is, hetzij in bijna de hele wijk, hetzij in enkele blokken.
  Graag verneem ik van uw uiterlijk 25 oktober 12.00 uur of uw wijkraad wel of niet kan instemmen met dit advies, dus of ik het advies wel of niet ook namens uw wijkraad kan indienen. Dan stuur ik het advies dezelfde dag nog op. Als er in uw wijk helemaal geen stadsverwarming aanwezig is, hoor ik dat ook graag.
  Ikzelf neem alvast contact op met de wethouder om aan te kondigen dat dit advies er aan komt, zodat zij snel kan handelen.
  Van onze wijkcoƶrdinator begreep ik dat voor medeondertekening het niet noodzakelijk is dat de wijkraad dit advies al heeft behandeld in een openbare vergadering. Instemming via onderling overleg is procedureel voldoende, mits daarna het advies wel wordt geaccordeerd in een formele vergadering.
  Ik hoop spoedig van u een reactie te mogen ontvangen.
  CC: de wijkraadcoƶrdinatoren
  Met vriendelijke groet,
  Ab van der Torre (wijkraad Zevenlamp)

 9. 5.c

  Beste wijkraadsleden,
  Hierbij willen we jullie uitnodigen voor een toelichting over de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak-Gebiedskaart (RMA-Gebiedskaart) van Charlois. Graag lichten we toe wat de RMA-gebiedskaart inhoudt en wat er van jullie verwacht wordt.
  Het doel van de kaarten is om per gebied een inzicht te bieden in wat er speelt op het vlak van mobiliteit. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie zaken die op de kaart te zien zijn: (1) analyses (onder knelpunten), (2) bestaande projecten en (3) wensen. Intern hebben we eerst in beeld gebracht welke projecten reeds spelen en welke informatie er al ligt, nu willen we de conceptkaart met jullie te bespreken ter aanvulling (zie bijlage).
  Het doel van het overleg is om jullie mee te nemen hoe je de kaart kan lezen en gebruiken, we zullen niet gaan inzoomen op de inhoud van de kaart.
  Meer informatie over de Rotterdamse Mobilitetsaanpak (RMA) is te vinden op https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/mobiliteitsaanpak/
  Graag zien we jullie (digitaal) tijdens het overleg!

 10. 6
  Ter informatie:
 11. 7
  Rondvraag
 12. 8
  Sluiting