Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Bergpolder-Blijdorp-Liskwartier (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Bergpolder-Blijdorp-Liskwartier

woensdag 28 september 2022

20:00 - 22:00
Locatie

Vroesenpaviljoen, Vroesenlaan 60

Voorzitter
R. Plokker
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 28-9-2022 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadscoördinator Paul Hulsebosch e-mailadres ppt.hulsebosch@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Reidar Plokker (voorzitter)
  Karin Padmos
  Annika Schippers
  Ryan Vos
  Lideke Detmers
  Marte Buijsen
  Job Rood


  Ook aanwezig:
  Peter Dekkers (wijkmanager)
  Sam Bartijn (wijknetwerker)
  Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)


  Aantal bezoekers: 17

 2. 2

  Besluit

  Agenda vastgesteld conform

 3. 3

  Elske Schreuder, bewoonster Walenburgerweg, maakt bekend dat groep enthousiaste bewoners de verbouwde weg wil openen zodra de werkzaamheden afgerond zijn. Datum volgt.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Vastgesteld met aantekening:
  Bij punt 6d. Aanpak Rodenrijsestraat is geen onderdeel van aanpak blackspot rotonde Gordelweg, maar apart project.
  Bij punt 7 Rondvraag staat locatie volgend openbaar overleg nog vermeld als Stadscamping Rotterdam, waar de bijeenkomst is verplaatst naar Vroesepaviljoen.

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.a

  Cultuurregisseur Malina Spoor geeft uitleg over gemeentelijk cultuurbeleid in Rotterdam Noord.
  Focus ligt op vaste 'ankers' (wijkraad ontvangt lijst met vastgestelde ankers) en op de wijken Bergpolder en Provenierswijk.
  Het streven van cultuurregisseur is om het budget van € 2,70 per bewoners per jaar verhoogd te krijgen naar € 5,- per bewoners per jaar. Wijkraad ondersteunt dit streven.
  Cultuurregisseur verwijst naar https://www.cultuurconcreet.nl voor het aanvragen van kunstsubsidie.

 8. 5.b

  Voorzitter en wijknetwerker geven uitleg over gemeentelijk evenementenbeleid. Voorzitter laat plattegronden rondgaan met de locatieprofielen van de evenementenlocaties Vroesepark en Roel Langerakpark (terug te vinden in https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/evenementenvergunning/Locatieprofielen-2022.pdf).
  Bezoeker Ard Buijsen geeft aan dat een deel van het terrein van honkbalvereniging Neptunes wellicht volgend jaar als (uitbreiding op) evenemententerrein Roel Langerakpark gebruikt gaat worden.
  Wijkraad overweegt een enquête over het gemeentelijke evenementenbeleid op te stellen via de Gemeentepeiler.

 9. 6
  Ter informatie:
 10. 6.a

  Aanvraag "RORO tijdelijke kunst buiten in het Liskwartier"
  Twee initiatiefneemsters van RORO Buiten geven uitleg over project.
  Op drie locaties in Noord (waarvan een in Liskwartier) komt een jaar lang een kunstwerk te staan.
  Eén van de betrokken kunstenaars is Anne Kolbe.
  Opening is 27 november.


  Discussie tussen wijkraad en bezoekers over huidige opzet bewonersinitiatieven.

  Besluit

  Wijkraad besluit in samenspraak met bewoners om de huidige opzet bewonersinitiatieven belachelijk te vinden.

  Wijkraad diende eerder, samen met wijkraad Oude Noorden en wijkraad Agniesebuurt-Provenierswijk, ongevraagd advies in over huidige opzet bewonersinitiatieven (zie overleg woensdag 22 juni 2022).

 11. 6.b

  Wijkraadslid Karin Padmos ligt toe.
  Werkzaamheden beginnen 13 oktober, duren een week.
  Rotonde is een dag en twee nachten afgesloten.

 12. 6.c

  Wijkraadslid Karin Padmos ligt toe.
  Duimdrop op Koningsveldeplein gaat vanaf oktober weer open, op woensdagmiddagen van 13:00 uur tot 17:00 uur.
  Team van vijf vrijwilligers zet zich hiervoor in.

 13. 7
  Rondvraag
 14. 8
  Sluiting