Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Oud Charlois-Wielewaal (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Wijkraad Oud Charlois/Wielewaal

donderdag 8 september 2022

19:30 - 22:00
Locatie

De Basis (Apostolisch Genootschap) - Dorpsweg 205, 3082 LM Rotterdam

Voorzitter
Dhr. D. van der Ham
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk donderdag 8 september 2022 12:00 uur per mail doorgeven via GebiedCharlois@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

 4. 4
  Inspreekrecht bewoners
 5. 5
  Ter besluitvorming:
 6. 5.a

 7. 5.b

 8. 5.c
  Vaststellen opdracht communicatie:
 9. 5.c.1
  Nieuwsflits WOC
 10. 5.c.2
  Contacten met communicatieadviseur gemeente Rotterdam
 11. 5.c.3
  Opdracht Pauline Krebbers
 12. 5.c.4
  Opdracht 'Like je wijk'
 13. 5.d
  Vaststellen betrokkenheid forum-avond oliewinning Rotterdam
 14. 5.e
  Vaststellen hoogte vergoeding van gebruik vergaderlocaties
 15. 6
  Ter bespreking:
 16. 6.a
  Definitieve reactie op mevrouw Saïdi betr. bereikbaarheid Dokhavenkwartier en uitbreiding dienstregeling veerverbinding Kaap
 17. 6.b
  Noodzaak uitbreiding wijkraad; wat te doen met afwezigheid van mevrouw A. Waterberg en de heer S. Yiğit
 18. 6.c
  Communicatie wijkraad; Nieuwsflits WOC, Pauline Krebbers en Like je wijk
 19. 6.d
  Status ongevraagd advies/motie wijkraad Oud Charlois/Wielewaal
 20. 6.e

 21. 6.f
  Hugo de Groot over de NAM olieboringen op maandag 31 oktober 2022 van 19:00 - 21:00 uur (Frans)
 22. 7
  Ter informatie (binnengekomen post):
 23. 7.a
  Herdenkingsmonument Waalhaven (zie binnengekomen post)
 24. 7.b
  Reactie op functioneren NPRZ
 25. 7.c
  Huisvesting daklozen/statushouders in Sonnenburgh
 26. 8
  Agenda Charlois:
 27. 8.a
  21-09-2022: Bewonersvergadering Vestia rondom het O'tje - 16:00, 18:00 en 19:30 uur, Clemensstraat 111
 28. 8.b
  05-09-2022 & 26-09-2022: Inwerkdagen wijkraad - Ahoy Convention Center
 29. 8.c
  16-09-2022: Benefietconcert voor Oekraïne - 19:00 uur, Oude kerk Charlois
 30. 8.d
  23-11-2022: Uitnodiging bezoek Aboutaleb aan de heer Verheij - 14:45 uur, Westduëlstraat
 31. 9
  Rondvraag
 32. 10
  Sluiting