Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Schiebroek (formeel)

dinsdag 6 juni 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Wijktheater de Buurvrouw te Rotterdam

Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 5 juni 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedHillegersbergSchiebroek@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 0

 2. 1
  Opening en mededelingen
 3. 2

 4. 3

 5. 4
  Bewoners aan zet: insprekers
 6. 5
  TER BESLUITVORMING
 7. 6
  Jubilea: wie bezoekt wie
 8. 7
  TER BESPREKING
 9. 7.1

 10. 7.2
  Reactie raadscommissie op advies regeling bewonersinitiatieven (25 mei)
 11. 7.3
  Aanpassing verkeerssituatie Hazelaarweg (memo volgt per mail)
 12. 7.5
  Stand van zaken Plaswijckpark
 13. 7.6
  Stand van zaken Wijkakkoord, 4-maandsrapportage jaaracieplan
 14. 7.7
  Terugkoppeling afgelegde werkbezoeken
 15. 8
  TER AFRONDING
 16. 8.1
  Rondvraag
 17. 8.2
  Sluiting