Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Tarwewijk (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Wijkraad Tarwewijk

dinsdag 22 augustus 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Meyersan Furniture Rental, Moerkerkerstraat 140c, 3081RZ Rotterdam

Voorzitter
Roy van Lieshout
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 22 augustus 2023, 12.00 uur per mail doorgeven via GebiedCharlois@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Met twee aanvullingen is de agenda vastgesteld.

 3. 3

  Insprekersester heeft klacht over de hondenpoep!
  Er is een éénmalige actie geweest door de Gemeente, maar wil graag een structurele oplossing. 
  dit onderwerp en ook grof- en huisvuil (afvalberg) op straat zijn in de wijkakkoord opgenomen als een hot item en wil de wijkraad nogmaals dit punt onder aandacht brengen en bij de Gemeente navragen wat de frequentie is van hun schoonmaak acties. 
  Wijkraad gaat deze signalen aan de betreffende cluster collega's doorgegeven zodat er acties ondernomen worden.
  Tevens het advauies om deze signalen via MeldR door te geven.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Bij deze vatsgesteld!

  Besluit

  Bij deze vastgesteld!

 6. 4.b

  Wordt meegenomen naar de volgende vergadering.

 7. 4.c

  Wordt meegenomen naar de volgende vergadering.

 8. 4.d

  Wijkraad wil vanuit hun eigen middelen te regelen.

 9. 4.e

  JA. Om een win-win situatie te creëren, lijkt het WR hel handig om met de Wijncoöperatie samen te werken. Op deze manier kan het budget binnen de wijk uitbesteed worden en dit komt ten goeden van de wijkbewoners en nieuw op te richten coöperatie van de wijkzelf. Tegelijkertijd kun je op deze manier de armoede bestrijden en ook banen creëren voorde uitkeringsgerechtigden. 
  - WR gaat in gesprek met Coöperatie in de wijk om bij hun op te halen wat hun behoeftes zijn.
  - WR gaat in gesprek om richting communicatie eea. in gang te kunnen zetten

 10. 5
  Ter bespreking:
 11. 5.a
  Actiepuntenlijst
 12. 5.b

  - Samenwerking WR met de Gemeente,
  - Procedure om nieuwe WR-leden te lang duurt en hoe kunnen ze dit te versnellen,
  - Wat de wethouder van de WR vind
  - Coalitieakkoord samenvoegen met de WR-akkoord
  - Cultuurwerkplaats
  - Parkeerproblemen en kansen met de nieuwbouw in de wijk
  - BI (Nieuwe procedure hiervan)

 13. 5.c

  - Een lichte aangepaste planning maken en opnieuw bewonersbijeenkomsten organiseren zodoende input op te halen. 
  - Via BI een veldonderzoek laten doen om bij de bewoners input op te halen,
  - spreekuur draaien in de wijkhub als WRL zodat ze alle vragen kunnen opvangen en neerleggen bij de juiste instanties. Dit zorgt tegekelijrtijd voor de zichtbaarheid en herkenbaarheid. 
  26 september as. komt de burgemeester in de wijk en de bijeenkomst begint om 18:00 uur!!

 14. 5.d

  - tot nu toe zijn er alleen de organismes BI gedaan, maar wil WR graag zien dat de bewoners zelf zoiets gaan doen.
  - benoemen in de vergaderingen en via de sociaals. 
  - ga met eigen buren in gesprek en maak samen plannen en doe een BI aanvaraag.

 15. 5.e

  - Mellinxs speeltuin
  - Armoede bestrijding op een creatieve manier met de wijkbewoners, bijvoorbeeld samen koken en samen eten, als thema "gezond", moestuintjes...
  zo maak je kinderen en bewoners bewust over de duurzaamheid en tegen gaan van voedsel verspilling.  
  - eerste stap is het organiseren van een brainstormsessie om te komen tot een langdurig programma.

 16. 6
  Ter informatie:
 17. 6.a

  - Flyers moeten klaar zijn en verspreiden zodat bewoners hiervan worden op de hoogte gesteld en geïnformeerd om hun weg te kunnen vinden.
  - spreekuur moet vooral gaan om te kunnen participeren in de wijk en eventueel informatie geven.
  -

 18. 7

  - Vraag is Jolanda Moerkerke uit te nodigen voor de volgende formele vergadering (gegevens van Yolanda worden doorgegeven aan Karima om haar uit te nodigen)
  - Reageren over et advies van Koers op Zuid. 
  - mogen hogere drempels geplaatst worden op de Wolfharenbocht ?

 19. 8
  Sluiting