Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier

maandag 20 november 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Huis van de wijk 't Steiger, Fruitlaan 6 in Rotterdam

Voorzitter
H. de Koning
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 22-11- 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 0

 2. 1

  Besluit

  De bijeenkomst is geopend.

  ► Aanwezig: Amaya Arnhem, Kim Chieuw, Jeroen Jacobs, Hanna de Koning, Theo Kop en Luka Tripic.
  ► Afwezig: Rahma Hassan (z.k.).
  ► Ondersteuning: Lauren Hoeks (Wijkraadcoördinator).

 3. 2

  Besluit

  L. Tripić is beëdigd als wijkraadslid van wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier.

 4. 3

  Besluit

  De agenda is vastgesteld, met de toevoeging van agendapunt 7.i Binnengekomen stukken.

 5. 4
  Inspreekrecht bewoners
 6. 4.a
  Insprekers over Drinkwaterpunt Kaappark
 7. 6
  Ter besluitvorming:
 8. 6.a

  Besluit

  De besluitenlijst d.d. 27-9-2023 is vastgesteld.

 9. 6.b

  • In bijzonder ligt het voorstel voor: Aan de wijkmanager wordt mandaat verleend voor het besluiten op aanvragen tot en met 2500 euro op grond van de Subsidieregeling bewonersinitiatieven Rotterdam.

  Besluit

  Het mandaatbesluit bewonersinitiatieven Katendrecht-Wilhelminapier is vastgesteld.

 10. 6.c

  • Voorstel: Geen reservering voor terugkerende evenementen en activiteiten

  Besluit

  De wijkraad besluit tot geen reservering voor terugkerende evenementen en activiteiten.

 11. 6.d

  • Voorstel: Geen aanvraagrondes

  Besluit

  De wijkraad besluit dat er geen aanvraagrondes zijn.

 12. 6.e

  • Voorstel: €10.000

  Besluit

  De wijkraad besluit dat de maximale hoogte van een subsidieaanvraag €10.000 is.

 13. 6.f

  Besluit

  De wijkraad besluit bewonersinitiatief Deliplein Winterplein 2023 vast te stellen voor het bedrag van €3650.

  Zes stemmen voor, nul stemmen tegen.

 14. 6.g

  Besluit

  De wijkraad besluit bewonersinitiatief Koningsdag Wilhelminapier en Katendrecht 2024 vast te stellen voor het bedrag van €8000.

  Zes stemmen voor, nul stemmen tegen.

 15. 6.h

  Besluit

  De wijkraad besluit bewonersinitiatief Buurtcamping vast te stellen voor het bedrag van €6000.

  Zes stemmen voor, nul stemmen tegen.

 16. 6.i

  Besluit

  De wijkraad besluit bewonersinitiatief Katendrecht on Wheels vast te stellen voor het bedrag van €4450.

  Zes stemmen voor, nul stemmen tegen.

 17. 6.j

  Besluit

  Het onderschrijven van het ongevraagd advies Voedselbank is akkoord.

 18. 6.k

 19. 6.l

  Besluit

  De ondersteuningsverklaring petitie fietsveer is akkoord.

 20. 6.m

  Zoals opgesteld door de wijkraad zelf.

  Besluit

  De verslagen van 25 oktober en 27 september zijn vastgesteld.

 21. 6.n

  Besluit

  Het vergaderschema 2024 is vastgesteld.

 22. 7
  Ter bespreking:
 23. 7.a
  JAP 24: proces
 24. 7.b
  Cruiseterminal
 25. 7.c
  Gezamenlijk Ongevraagd Advies bestemming Provimi
 26. 7.d
  Filmpje Katendrecht
 27. 7.e
  Resilliencegroepen: Groen en Klimaat gestart, Voorzieningen start di 21/11
 28. 7.f
  Oproep deelnemers Pier aan verkeersgroep
 29. 7.g
  Enquete verkeersoverlast Laan op Zuid
 30. 7.h
  Eindejaars burenborrel 20/11 De nieuwe Kaap
 31. 8
  Rondvraag
 32. 9

  Besluit

  De bijeenkomst is gesloten.