Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Oude Noorden (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Oude Noorden

dinsdag 11 oktober 2022

20:00 - 22:00
Locatie

Het Klooster, Ruivenstraat 81

Voorzitter
M. Harel
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 11-10-2022 voor 12.00 uur per mail doorgeven via de wijkraadscoördinator Roxanne Cobben e-mail ror.cobben@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Conform

 2. 2

  Besluit

  Conform

  Ahmet en Anja zijn afwezig.

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 3.a

  Besluit

  Conform

  Bewoner Yvonne licht de situatie toe. Bewoners vragen de wijkraad en de gemeente stillen binnenruimtes in het Oude Noorden te beschermen tegen initiatieven van projectontwikkelaars die de flora en fauna verstoren.


  1. Te informeren naar de plannen van projectontwikkelaars in het Oude Noorden
  2. Te informeren naar de plannen van de gemeente zelf (die bij Stadsontwikkeling binnenkomen).
  3. Bij de gemeente aan te dringen om te werken volgens het participatiehandvest van de Vereniging Eigen Huis en aan te dringen om burenrecht serieus te nemen.
  4. Verder stellen we voor dat de wijkraad in samenwerking met andere partners in de wijk de bewoners en omwonenden informeert over de (her)bouwplannen.


  • Het idee wordt genoemd om contact te leggen met de nieuwe bewoners van de Vinkenstraat om elkaar te leren kennen en afspraken te maken voor vergroeningsideeën (tegels wippen) doormiddel van bijvoorbeeld bewonersinitiatieven.
  • Het idee wordt genoemd om alvast met een stadsecoloog om tafel te gaan om iets op papier te zetten en dit aan te bieden aan Havensteder.
 5. 4
  Ter besluitvorming:
 6. 4.a

 7. 4.c

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a

  Besluit

  Conform

  Bob en Lieke portefeuille MO:

  • Bij het speerpunt armoede wordt energiearmoede extra onder de aandacht gebracht.
  • Bankslapers (mensen zonder thuis)
  • Meer weggeef hoeken (het idee van Afrikaanderwijk Nieuw en Oud wordt genoemd)


  Lieke en Ahmet portefeuille communicatie:

  • Lieke gaat een document maken waar duidelijk opstaat waar je naartoe kan met een specifieke vraag. 
  • Social media weer actief maken.


  Martha en Ahmet portefeuille Bouwen/wonen/buitenruimte:

  • Betere oplossingen voor fietsparkeren. Wat kunnen we samen met bewoners doen?
  • Vraag stellen aan wethouder waarom er geen parkeerplaatsen worden gebruikt. 
  • Er staat een afspraak gepland met Havensteder volgende week.


  Martha en Ahmet portefeuille Kunst en Cultuur:

  • Meer kunst in de buitenruimte en bij renovatie en nieuwbouw projecten.


  Rabia portefeuille Verkeer:

  • Op 19 oktober vindt de verkeerstafel plaats. 
  • Rabia wil een pop-up store in de Zwart Janstraat realiseren voor de toekomst van de straat. 
  • Op 4 november komt Karremans komt langs over de Zwart Janstraat.


  Anja en Noumidia portefeuille Groen, Schoon en Heel:

  • In gesprek met bewoners en met de gemeente wat is nu fijn voor een ieder.
  • Naastplaatsingen wordt nog steeds als vervelend ervaren.


  Rabia en Martha portefeuille Wijkeconomie:

  • Nog niet gestart.
  • Jong talent of kleine initiatieven meenemen.
  • Rabia en Martha zijn op zoek naar ondernemers om in de spotlight te zetten.


  Wijkakkoord:

  • Een bewoner vraagt of de 5 speerpunten van de wijkraad al zijn geformuleerd. Het antwoord is nee en wordt tijdens de volgende informele vergadering besproken. 
  • Er wordt ook gevraagd hoe de wijkraad bewoners meer gaan betrekken. Er wordt een suggestie gedaan om meer de wijk in te gaan, met bewoners in gesprek gaan of aan te bellen. In ieder geval verschillende vormen te gebruiken. Zowel offline als online. 
  • ACTIE: Lieke gaat aan de slag met een flyer over het wijkakkoord.
 10. 6
  Ter informatie:
 11. 6.a

  Besluit

  Conform

  ACTIE: Voor de volgende keer meer uitleg bij de initiatieven.
  ACTIE: Opzomermee volgende keer op de informatiemarkt.

 12. 7

  Besluit

  Conform

  Volgende keer kan update verkeer bij portefeuille verkeer besproken worden.

 13. 7.a
  Zwart Janstraat
 14. 7.b
  Zaagmolenstraat
 15. 8

  Besluit

  Conform

  ACTIE: Delen op social media dat er gestemd kan worden.

 16. 9

  Besluit

  Conform

  • Een bewoner kaart de stijgende criminaliteit in de wijk nog eens aan.
  • In de ochtend vond er een beroving plaats op het Pijnackerplein.
  • Bewoners zien nog geen verbetering.
  • ACTIE: Jacco en Safiye vragen nog een keer na bij de wijkagent.

  • Een bewoner op de Noordsingel geeft aan dat het drukker is op de Noordsingel sinds het eenrichtingsverkeer op de Zwart Janstraat.
  • ACTIE: de wijkraad neemt het mee naar de verkeerstafel.
  • Het idee van 1 vergunning per bewoner wordt genoemd. De betreffende bewoner heeft het idee ook al ingediend bij de gemeenteraad.