Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Vreewijk (formeel)

Formele Bijeenkomst Wijkraad Vreewijk

dinsdag 9 april 2024

19:30 - 21:30
Locatie

De Beukenhorst, Beukendaal 99, 3075 LC Rotterdam

Voorzitter
Pieter Boshuizen
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 08-04-2024 12.00 uur per mail doorgeven via vreewijk@wijkraadrotterdam.nl. Er zullen ook ter plekke briefjes klaarliggen om uw punt in te brengen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0

  Wat kunnen we doen om Vreewijk verder te vergroenen? We gaan specifiek in op het onderhoud van de boomspiegels, voortuingevels en minder tegels in de tuin.

 2. 1
  Opening en mededelingen
 3. 2
  Vaststelling agenda
 4. 3
  Ter besluitvorming:
 5. 3.b

  Als er bewonersinitiatieven zijn ingediend en goedgekeurd, worden de besluiten hierover gedeeld.

 6. 3.c

  Elk jaar in april kiest de wijkraad een technisch voorzitter voor een termijn van een jaar. Eind maart 2024 heeft de wijkraad hierover intern overleg gehad. Het voorstel is om Pieter Boshuizen aan te stellen tot april 2025.

 7. 4

  Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 08-04-2024 12.00 uur per mail doorgeven via vreewijk@wijkraadrotterdam.nl. Er zullen ook ter plekke briefjes klaarliggen om uw punt in te brengen.

 8. 4.a

 9. 5
  Ter bespreking:
 10. 5.a

  We zijn gevraagd een advies te geven over de plannen voor het openbaar vervoer. 3 april moest dit gevraagde advies opgestuurd zijn.

 11. 5.b

  Donderdag 28 maart was een inspraakavond over het horecabeleid in Vreewijk. Wij delen wat deze avond naar voren is gekomen.

 12. 5.c

  Woensdag 27 maart heeft Gerard ingesproken namens de wijkraad over schimmelproblematiek. We bespreken welke vragen naar voren zijn gekomen en wat nog aandachtspunten zijn. Verder geven wij een toelichting van de huidige stand van zaken op het gebied van wonen.

 13. 5.d

  Zaterdag 23 maart was een wijkraadconferentie. We bespreken welke aandachtspunten hier naar voren zijn gekomen.

 14. 6
  Rondvraag
 15. 7
  Sluiting