Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Vreewijk (formeel)

Formele Bijeenkomst Wijkraad Vreewijk

dinsdag 11 juni 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Station Roffa, Strevelsweg 686, 3083 AR Rotterdam

Voorzitter
Pieter Boshuizen
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 10-06-2024, 12:00 uur per mail doorgeven via vreewijk@wijkraadrotterdam.nl. Er zullen ook ter plekke briefjes klaarliggen om uw punt in te brengen.

Agendapunten

 1. 0

  Bewoners, gemeenteraadsleden en Havensteder zijn uitgenodigd om in gesprek te gaan over goed wonen in Vreewijk. Drie vragen staan op de agenda:
  1. Wat zijn de plannen van Havensteder voor het aanpakken van de schimmelproblematiek?
  2. Hoe verloopt de afhandeling van klachten en welke rol speelt de huurdersvereniging daarbij?
  3. Wat zijn de aandachtspunten voor goed wonen op de lange termijn?

 2. 1
  Opening en mededelingen
 3. 2
  Vaststelling agenda
 4. 3
  Ter besluitvorming:
 5. 3.a

 6. 3.b

  Als er bewonersinitiatieven zijn ingediend en goedgekeurd, worden de besluiten hierover gedeeld.

 7. 4

  Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 10-06-2024, 12:00 uur per mail doorgeven via vreewijk@wijkraadrotterdam.nl. Er zullen ook ter plekke briefjes klaarliggen om uw punt in te brengen.

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a

  Vrijdag 31 mei bezocht wethouder Simons de wijk. Onder begeleiding van het preventieteam zijn we langs verschillende plekken gegaan. We bespreken welke actiepunten hierbij naar voren kwamen.

 10. 5.b

  Dinsdag 14 mei was het overleg over Verkeer in Vreewijk. We bespreken welke afspraken zijn gemaakt en wat nu de vervolgstappen zijn.

 11. 5.c

  Zaterdag 06 juli is een jongerenevenement georganiseerd door de wijkraad. We lichten toe wat de voorlopige plannen zijn.

 12. 5.d

  05 juni heeft de wijkraad ingesproken over het Zuiderlokaal. Er wordt een korte terugkoppeling gegeven van de stand van zaken.

 13. 6
  Rondvraag
 14. 7
  Sluiting