Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Entrepot-Noordereiland (formeel)

Formele bijeenkomst

maandag 15 mei 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Huis vd Wijk aan de Kade, Pr Hendrikkade 89 a/b Rotterdam

Voorzitter
Jean-Paul Andela (extern)
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 15-5-2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Gesprek met Fractie Christen Unie (De heer Gerben van Dijk)
 2. 2

  Voorzitter Dhr. Jean- Paul Andela opent de vergadering en heet alle aanwezigen met name dhr. Gerben van Dijk van Christen welkom.


  Aantal bezoekers: 21

 3. 3

  Agenda is met toevoeging van twee extra insprekers namelijk mevrouw Irem Sezgin en de heer Mohamed BouAli vastgesteld.

 4. 4

  - De heer Vincent Quast (Strijd om de Maasbruggen)
  De heer Vincent Quast wil graag lezingen, rondleidingen voor scholen, tours voor nieuwe of allochtone bewoners organiseren om zodoende het historisch besef rond mei 1940 en het geschiedenis van het eiland te vergroten. Wil hulp van de Wijkraad om hier meer ruchtbaarheid aan te geven.
  De wijkraad neemt dit verzoek mee terug naar haar informele vergadering van 12 juni en daarna komt zij met een reactie.

  - Mevrouw A Tecim
  Mevrouw A. Tecim vertelt over de vervanging van raamkozijnen i.o.v. Woonstad door Willems. (Zie bijlage voor de volledige inspreektekst).
  Wat kan de gemeente hieraan doen, is de heer Gerben van Dijk van CU om advies gevraagd:
  Volgens de heer Gerben van Dijk van CU zou dit niet op de bewoners afgewend te worden en daarom wil even informeren bij desbetreffende wethouder.
  CU koppelt het antwoord via de Wijkraad terug aan mevrouw A. Tecim.

  - De heer R. Teunissen
  Dhr. R. Teunissen is een lichtkunstenaar en geeft een toelichting over zijn werk en projecten. Hij wil d.m.v. een Lichtdemo op het Noordereiland, via de Wijkraad om een haalbaarheidsonderzoek en ook kijken wat er de mogelijkheden zijn voor de financiële vergoeding. (zie bijlage voor de volledige inspreektekst)

  - Mevrouw Irem Sezgin
  Mevrouw Irem Sezgin vraagt aandacht voor het betaald parkeren en dat het parkeerbeleid is gelimiteerd tot één zone en dit zorgt voor een parkeer problematiek.
  Zij wil graag weten hoe we de parkeerzone kunnen uitbreiden?
  De Wijkraad neemt deze vraag mee naar haar informele verandering van 12 juni en daarna komt zij met een reactie.

  - De heer Mohamed BouAli
  Maakt zich zorgen over de fietsstalling op station zuid, planten bij de bomen, kattenvoer wordt neergezet bij de etniciteit mast/vuilnisbak.

  Volgens de Wijkmanager (de heer Soeniel Bahadoer)n wordt hieraan gewerkt vwb Rosestraat en hierover wordt er een bewonersparticipatie georganiseerd.

 5. 5
  Ter besluitvorming:
 6. 5.a

 7. 6
  Ter bespreking:
 8. 7
  Ter informatie:
 9. 7.a
  Bewonersinitiatieven
 10. 8
  Rondvraag
 11. 9
  Sluiting