Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Entrepot-Noordereiland (formeel)

Formele bijeenkomst

maandag 19 juni 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Villa Zebra, Stieltjesstraat 21, Rotterdam

Voorzitter
Jean-Paul Andela (extern)
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 19-6-2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0

  BIJ1:

 2. 0

 3. 1

  Voorzitter Dhr. Jean- Paul Andela

 4. 2

  Besluit

  Vastgesteld!

 5. 3

  a. Gesprek met de fractie BIJ1 (Michantely de Jong)
  b. Aankondiging het bezoek van wethouder Robert Simons (Wijken) op 05 juli van 16:30 tot 18:00 uur. Locatie volgt nog
  c. Ingebrachte punten door de insprekers op 15-05 en terugkoppeling
  d. Vaststellen 4-maandsrapportage Jaar Actie Plan (JAP) 2023 
  e. Sponsorbijdrage 2023 Eilandkrant 
  f. Jongerenhub 
  g. Welkomstevenement Bos op poten op 21 juni as.
  h. Realisatie naamplaatjes banken Maaskade 
  i. Deelvervoer in de wijk 
  j. Aankondiging het bezoek het programmateam van de Stadsontwikkeling (SO) over duurzaamheid 
  k. Aankondiging, kennismaking met de cluster accounthouders 
  l. Dhr. Arno Stroop, Accounthouder Veiligheid Feijenoord Noord en Lombardijen: Over de recente ontwikkelingen/explosies

 6. 4

  De heer Vincent Van der Vechte (vanaf 20 uur aanwezig): overlast kades van het Noordereiland:
  Hij geen een toelichting dat steeds de leefbaarheid en veiligheid op de Maaskaden snel achteruit gaat.
  Hij pleit voor een meer handhavers op de Eiland. Hij geeft me om in de brief ook dit punt (handhavers ) erin te zetten richting de gemeente.
  Huij dviseert om naar ander wijkraden te kijken en eventueel samen optrekken.
  Jan-Philip maakt alvast ene conceptbrief (spoedbrief) en na het goedkeuren van alle wijkraadsleden, zal de WRC de brief verzenden  aar de desbetreffende wethouder doorsturen.
  De heer Sloot: overlast geluid auto's en motoren:
  Overlast van de racende auto's (herrie van de auto's) . Dit problemen zou nog met Arno Stroop wordt Nader besproken worden (Arno is tussen 20:30-21:00 uur)
  Wijkraad zal een noodmail sturen naar adviseur mobiliteit en ook nog ongevraagd advies naar de wethouder zodat e een noodmaatregelen kunnen treffend.
  De heer Erik Van Loon: 16 jaar Rotterdam Swim:


  Ze wil een  Rotterdams swim evenementen organiseren en wil dat de wijkraad dit iniatief omarmd en steunt.
  Wijkraad gaat samen met de wijkmanager  in augustus en september samen ervoor zitten om een lobby te starten zodat dit evenement mogelijk te maken.

 7. 5

  Besluiten

  4-maandsrapportage Jaar Actie Plan (JAP) 2023 is vastgesteld!

  Sponsorbijdrage 2023 Eilandkrant is vastgesteld.

 8. 5.a

 9. 6
  Ter bespreking:
 10. 7
  Ter informatie:
 11. 7.a

  Per september gaan de regels veranderen.
  Wijkraden boven 2500 gaan besluiten.

 12. 8
  Rondvraag
 13. 9
  Sluiting