Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Bospolder-Spangen-Tussendijken (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Bospolder-Spangen-Tussendijken

dinsdag 12 december 2023

19:30 - 22:00
Voorzitter
Ineke Palm
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 12 december 12.00 uur per mail doorgeven via gebieddelfshaven@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.a

  Voorbereiding via mail verstuurd.

 8. 5.b

  De afgelopen maanden is er gesproken door de wijkraad en de gemeente over plannen voor de wijk. Nu ligt er een concept plan dat is opgesteld door de wijkraad met acties voor 2024. De verschillende afdelingen binnen de gemeente gaan die plannen beoordelen. Uiteindelijk worden deze plannen beoordeeld door het college (medio juni) en goedgekeurd door de gemeenteraad (medio juli). In de tussentijd zal er nog worden geschaafd aan de acties en zal de uitvoering van acties uit het huidige jaar doorgaan. In maart zal het concept plan voor 2024 worden vastgesteld door de wijkraad.


  Toelichting over het concept en hoe nu verder door wijkmanager.

 9. 5.c
  Stand van zaken financiën/wijkbudget
 10. 5.d

  1. Advies wijkraad over parkeerbeleid Grote Visserijstraat
  2. Grenzen wijkraden Delfshaven (Historisch Delfshaven)
  3. Reactie wethouder Simons op advies over mails aan wijkraden (bijgevoegd)

 11. 6
  Ter informatie:
 12. 6.a

  1. Communicatie
  2. Werkgroep Fysiek/buitenruimte (Energietransitie)
  3. Werkgroep armoede, gezondheid en ouderen
  4. Werkgroep jongeren

  Besluit

  Er worden in januari afspraken voor alle werkgroepen gemaakt om de punten uit het jaaractieplan nogmaals met de gemeente te bespreken

 13. 7
  Rondvraag
 14. 8
  Sluiting