Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Bospolder-Spangen-Tussendijken (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Bospolder-Spangen-Tussendijken

dinsdag 10 oktober 2023

19:30 - 22:00
Voorzitter
Ineke Palm
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 10 oktober 2023 12.00 uur per mail doorgeven via rfc.verhaegh@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.a

  (inclusief jaaractieplan 2024 en bijeenkomst met wijk-MT op 24 oktober)

 8. 5.b

  Besluit

  Het mandaatbesluit wordt als concept opgesteld door gebiedsorganisatie met daarin afspraken waaraan wijkraad en wijkmanager zich zullen houden. 


  Mandaat voor wijkmanager voor bewonersinitiatieven tot 2500,-, daarboven geldt dit mandaat ook mits de wijkraad anders besluit. De wijkraad heeft het laatste woord in dezen.

 9. 5.c

  De nieuwe wijkwethouder is Natascha Mohamed Hoesein. Wil de wijkraad kennismaken met de wijkwethouder en hoe zou dit er uit kunnen zien?

 10. 5.d

  Besluit

  Steun voor advies van de wijkraad Crooswijk over de mails gericht aan de wijkraden. 


  Op een later moment zal er besluit volgen over steun voor advies over gebiedsgrenzen in gebied Delfshaven.

 11. 5.e
  Communicatie
 12. 5.f
  Werkgroep Fysiek/Buitenruimte
 13. 5.g
  Sociaal/ouderen
 14. 6
  Ter informatie:
 15. 6.a
  Bewonersinitiatieven
 16. 7
  Rondvraag
 17. 8
  Sluiting