Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Afrikaanderwijk (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Afrikaanderwijk

woensdag 31 augustus 2022

20:00

Locatie
't Klooster, Afrikaanderplein 7, 3072 EA Rotterdam
Voorzitter
Ismail Adsalmiş
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk ……. 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. Verschillende bewoners hebben de volgende punten ingebracht:

  • Parkeerdruk in de wijk is zeer hoog
  • Onderscheid in het verkrijgen van een parkeervergunning koopwoning en huurwoning.
  • Gevaarlijke verkeersituatie in de wijk
  • Ongedierte overlast
  • Wijkkrant waarin activiteiten in de wijk gecommuniceerd worden naar de bewoners mist in de wijk.
  • Jeugdoverlast in de wijk
  • Zwerfafval in de wijk
 2. Besluit

  De besluitenlijst d.d. 27-7-2022 is vastgesteld

 3. Er heerst veel onduidelijkheid over de stop & shop zone bij bewoners.

 4. Er zijn wijkbewoners die zich niet veilig voelen in de wijk. Zo zijn er veel klachten over jongeren die overlast veroorzaken in de wijk. om hier een goed beeld van te krijgen zou de wijkraad graag het gesprek willen aangaan met de jongeren en met de professionals(jongerenwerkers, wijkagenten en handhavers) in de wijk. De wijkraad wil ook de veiligheidscoördinator uit nodigen om het 5 jaren plan toe te lichten.

 5. De wijkraad heeft op 5 september een kennismaking met de nieuwe welzijnsaanbieder SOL. De volgende punten zullen de wijkraadsleden als aandachtspunten inbrengen:

  • Activiteiten 12+
  • Activiteiten voor meiden
  • Huiswerkruimte & begeleiding
  • Brede visie, niet focussen op één groep
 6. Het is vandaag de laatste dag (31 augustus) dat bewoners een aanvraag kunnen indienen voor een grote bewoners initiatief. De stemronde van deze bewonersinitiatieven loopt van 1 t/m 14 oktober 2022.
  De wijkraad adviseert dat de verhouding van het budget van de grote en kleine bewonersinitiatieven voor volgend jaar gelijk staat aan elkaar.

  • Bomen aan de Brede Hilledijk zijn al een lange rijd niet gesnoeid.
  • Speeltuin heeft vernieuwing nodig.