Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Afrikaanderwijk (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Afrikaanderwijk

woensdag 29 juni 2022

20:00
Locatie

't Klooster, Afrikaanderplein 7

Voorzitter
Ismail Adsalmiş
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 29 juni 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Mededeling: Tijdens de markt was er een overval op het Afrikaanderplein, buurtbewoners die iets gezien of gehoord hebben worden gevraagd om dit te delen met de gemeente/politie.

 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Ter besluitvorming:
 4. 3.a

  Besluit

  Besluitenlijst vastgesteld

 5. 4

  Bewoner Hans Zoon:

  • Betaald parkeren, Maatwerk wat betreft de parkeerkosten/vergunningen. Alternatieven zoals openbaar vervoer betaalbaar maken voor de bewoners en bezoekers van de Afrikaanderwijk en Rotterdam. Er zijn steeds minder parkeerplekken waardoor de parkeerdruk alleen maar toeneemt.
  • Nieuwbouw van 3000 woningen, maar 1700 nieuwe parkeerplaatsen. parkeerdruk wordt alleen verhoogd.
  • Bouwactiviteiten Afrikaanderwijk, er ontstaan gevaarlijke situaties doordat afspraken omtrent bouwverkeer niet worden nageleefd. Meer controles.
  • Twijfel over de ligging van de nieuwe school, zorgen over de verkeersveiligheid.4000 studenten die reizen naar de nieuwe school.
  • Communicatie wijkraad, de wijkraad is niet zichtbaar weinig communicatie over de openbare vergaderingen.

  Bewoner dhr. Engelsman:

  • Stop & Shop gebied vergroten en beschikbaar maken voor bewoners met parkeervergunning om zo parkeerdruk te verlagen.
  • Veel parkeerplekken zijn weggehaald, door bouw en renovatie nemen veel containers parkeerplekken in beslag.

  Punten van andere bewoners:

  • Tot wanneer blijven de Terrasvlonders (terras op parkeervlakken) staan. Vergunningen lopen tot eind dit 2022.
  • Parkeerkosten moeten hoger in de Afrikaanderwijk om zo gelijke tarieven te hebben als aangrenzende wijken om zo de parkeerdruk te verlagen.
  • Gevaarlijk rijgedrag Bloemfontijnstraat, ook door bezorgscooters en pakketbezorgers.
  • Afrikaanderplein aantrekkelijker maken door meer groen en gedegen onderhoud van het groen.
  • Marktlieden verwerken hun afval zeer slecht, waardoor het vies en vuil wordt.
 6. 5
  Bewonersinitiatieven
 7. 5.a

  Bewoners vinden dat het nieuwe systeem niet werkt en dat het oude systeem waarin de wijkraad het besluit nam veel beter werkte.

 8. 5.b

  Initiatieven voor activiteiten die wijkoverstijgend zijn, maar waar toch draagvlak voor is in de wijk zullen toegekend worden.

 9. 5.c

  In het derde kwartaal van het jaar 2022 zal het vernieuwede proces bewonersinitiatieven geëvalueerd worden.

 10. 6

  Louise Kuipers vertelt over de komende ontwikkelingen betreffende de Roseknoop. Het is een infrastructureel project wat zal plaatsvinden van 2023 - 2027. In deze vier jaar zal dit voor veel overlast zorgen en de Gemeente zou willen vragen of de wijkraad mee wil denken hoe de overlast zo veel mogelijk te kunnen beperken. Er zal een bereikbaarheidsoverleg opgetuigd worden met de vertegenwoordigers van de wijkraden.

 11. 7

  • Er is vraag naar werk- en studeerruimte in de wijk, hoe kunnen we dit faciliteren. SOL/Bibliotheek uitnodigen om hierover het gesprek aan te gaan.
  • 27 augustus zal AFRI Opens Up georganiseerd worden op he afrikaanderplein.
 12. 8
  Sluiting