Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Oud Charlois-Wielewaal (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Wijkraad Oud Charlois/Wielewaal

donderdag 20 april 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Stichting Exploitatie de Vliet - Boergoensevliet 18, 3082 KT Rotterdam

Voorzitter
D. van der Ham
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk donderdag 20 april 2023 12:00 uur per mail doorgeven via GebiedCharlois@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Besluit

  Agenda is vastgesteld.

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 4.b

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

 9. 5.b
  Participatiebeleid Omgevingswet
 10. 5.c

  Beste leden van de wijkraad,


  Momenteel wordt als uitwerking van het Coalitieakkoord een voorstel tot aanpassing van de Verordening Winkeltijden 2019 voorbereid. In het coalitieakkoord is daarover het volgende opgenomen “We verlengen de openingstijden van nachtwinkels naar 06.00 uur. Met als voorwaarde dat er geen overlast in woonwijken ontstaat”. Wethouder Simons heeft opdracht gegeven een voorstel voor verlenging van de openingstijden in de vrijdag- en zaterdagnacht tot 03.00 uur verder te gaan uitwerken en als zodanig de Rotterdamse Verordening Winkeltijden 2019 aan te passen. Hiermee wordt aansluiting bij het inmiddels verlengde horecauurtje gezocht en wordt voorkomen dat klanten na het sluiten van de horecazaken de nachtwinkels inlopen om alcohol te gaan kopen. Het wijzigen van de Verordening Winkeltijden Rotterdam is de bevoegdheid van de Raad.
  Zoals we eerder ook bij het Uitvoeringsplan Horeca hebben gedaan, willen we u vragen een advies op dit voorstel te geven. Omdat Rotterdam 24 avondwinkels heeft, benaderen we alleen de wijkraden met één of meer winkels in het gebied. Specifiek vragen wij u uw advies te richten op de in uw gebied gevestigde winkel(s). Daarbij horen we graag uw gedachte over de avondwinkel in het voorzieningennetwerk, maar ook eventuele signalen over overlast.
  Toelichting op het voorstel:
  • In Rotterdam mogen winkeliers op werkdagen van 06.00 uur tot 22.00 uur en op zon- en feestdagen van 08.00 tot 22.00 uur geopend zijn. De Verordening Winkeltijden Rotterdam (laatst gewijzigd 2019) geeft de mogelijkheid om een ontheffing te verlenen voor een avondwinkel, waarmee deze geopend mag zijn tot 01.00 uur. Er geldt krachtens artikel 14 Verordening Winkeltijden Rotterdam per gebied een norm van één avondwinkel op 15.000 inwoners. Op dit moment zijn er 24 avondwinkels in Rotterdam.
  • De voorgestelde aanpassing betreft de mogelijkheid om de openingstijden van avondwinkels in de vrijdag- en zaterdagnacht, dus alleen in het weekend, te gaan verlengen tot 03.00 uur.
  • Deze voorgestelde aanpassing vloeit voort uit een afspraak uit het coalitieakkoord, die aangeeft, dat de openingstijden van nachtwinkels (hier had eigenlijk avondwinkels moeten staan) tot 06.00 uur verlengd mogen worden, met als voorwaarde, dat er geen overlast in de woonwijk zal ontstaan.
  • Er heeft een inventarisatie onder de huidige 24 avondwinkels plaatsgevonden. Het merendeel van de avondwinkels heeft aangegeven, dat ze zeker van eventueel verlengde openingstijden gebruik zullen gaan maken met daarbij ook de wens om ook in deze verlengde uren licht alcoholische producten en tabak te kunnen blijven verkopen.


  Wij vernemen graag uw reactie op dit voorstel voor 22 mei 2023. Voor verdere informatie en de planning verwijs ik u naar de projectleider Paul van Leenen: p.vanleenen@rotterdam.nl (cc)

  Besluit

  De wijkraad OCW geeft akkoord op het voorstel.

 11. 5.d

 12. 5.e

  Dit agendapuntje wordt met een maand opgeschoven.

 13. 5.f

  Besluit

  Algemeen stukje van de wijkraad komt erop, evt. een flyer met een link naar de Facebook pagina van de wijkraad.

 14. 5.g

  Bas Oudenaarden, Angela Stolwijk-Kramer, Kees van Eck en Meryem Koerts nemen deel aan de wijkraadsessie.

 15. 5.h
  Parkeren in de Wielewaal
 16. 6
  Rondvraag
 17. 7
  Sluiting