Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Kralingen (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Kralingen

maandag 3 oktober 2022

20:00 - 22:00
Locatie

Pro Rege, Oudedijk 113, zaal 7

Voorzitter
L.A. van Overdam
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 3-10-2022 tot 12.00 uur per mail doorgeven aan gebiedkralingencrooswijk@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Conform

 2. 2

  Besluit

  Conform

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming: (20.10 - 20.15)
 5. 4.a

  Besluit

  Conform

  Er is nog geen contact met Pro Rege. Joey en Liesbeth leggen contact met wijkmanager voor de ontwikkelingen.

 6. 4.b

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  Besluit

  Conform

  • Mariëlle heeft aangeboden dat je haar kan bellen over andere zaken of verdiepend gesprek.
  • Vraag Friso of er nog studentenwoningen worden gerealiseerd.
  • ACTIE: Mariëlle vraagt het na en brengt Friso in contact met iemand die hier meer van weet.
  • Mariëlle vraagt of de wijkraad mee wil denken over de leefbaarheid van de Vlinderbuurt. Zij komt hier op terug.
  • M.b.t. de vraag van bewoner over de huizen in de Nieuwe Plantage, geeft Marielle aan dat het voor het einde van het jaar wordt geregeld. De plint wordt bewoonbaar.
 9. 5.b

  Besluit

  Conform

  • Hetty en Sonja nodigen de wijkraad uit om ook eens aan te sluiten bij hen aan tafel. Struisenburg is niet voldoende onder de aandacht van de gemeente.
  • ACTIE: Buurt Bestuurt levert een A4tje aan met grootste punten voor het wijkakkoord.
  • ACTIE: John sluit aan bij de eerstvolgende vergadering.
 10. 5.c

  Ellen de Bruijn beleidsmedewerker
  Monumenten en Cultuurhistorie geeft een presentatie over de Cultuurhistorische verkenning van Kralingen.

  Besluit

  Conform

  • Ellen geeft aan dat er een advies kan worden meegegeven door de wijkraad. Dit gaat dan samen met de stukken naar Wethouder Kasmi.
  • Ook kan de wijkraad hier meer publiciteit aan geven, mochten ze dat willen.
  • Cultuurhistorische geschiedenis ook opnemen in het wijkakkoord.
  • ACTIE: Ellen stuurt filmpje door wat ze in Zuid hebben gemaakt. En ook delen met Buurt Bestuurt.
  • Ook komen ze nog terug met het onderwerp beschermde gebouwen en aangepaste bestemmingsplannen.
 11. 6
  Ter informatie:
 12. 6.a

  Besluit

  Conform

  Evaluatie mbt nieuwe bewonersinitiatieven loopt. Bevindingen gaan november naar raad. Wordt aan gewerkt.

 13. 6.b

 14. 7

  Besluit

  Conform

  Ter kennisname:

  • Incident straat Liesbeth. Friso en Liesbeth zijn in gesprek met bewoners en houden de wijkraad op de hoogte.


  ACTIE: Buurt Bestuurt neemt ook contact op over evenementen in Struisenburg.

 15. 7.a

  Standpuntbepaling wijkraad, strategie en proces

  Besluit

  Conform

  • Wijkraad wacht de sessie van aanstaande donderdag af. 
  • ACTIE: Roxanne plant een extra sessie in om dit onderwerp te bespreken. Zij nodigt ook BKO en Ben hiervoor uit.
  • Daarna kan de wijkraad met elkaar in gesprek om een standpunt te bepalen en verdere stappen te nemen.
 16. 8
  Sluiting