Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Carnisse-Zuiderpark (formeel)

Formele openbare bijeenkomst WR Carnisse Zuiderpark

dinsdag 15 november 2022

19:30 - 21:30
Locatie

Huis van de Wijk Carnisse - Texelsestraat 18

Voorzitter
Victor Visser
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 15 november 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcharlois@rotterdam.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Victor Visser (voorzitter)
  Kanja Waithira
  Maikel Aalbers
  Karima Akkouh


  Afwezig met opgaaf:
  Gemma Verstralen
  Sam Niehorster
  Léon Vermeulen


  Te gast:
  Ombudsman Marianne van den Anker
  Lot Mertens


  Ook aanwezig:
  Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)


  Aantal bezoekers: 5

 2. 2

  Besluiten

  Agenda vastgesteld conform

  Voorzitter legt vergaderdiscipline uit

  Het staat elk wijkraadslid vrij onderwerpen aan te dragen voor een vergadering. Onderwerpen kunnen bij herhaling aangedragen worden, maar niet binnen drie maanden opnieuw geagendeerd worden.

 3. 3

  Bewoonster geeft aan dat niet opgeruimde hondenpoep op het Amelandseplein een probleem is. Wijkmanager Maljaerd den Hollander geeft aan dat er in Carnisse een gebrek is aan hondenuitlaatplekken. Een locatie naast de Kerk van de Nazarener is een optie. Wijkraad geeft aan dat een deel van het Amelandseplein (waar voorheen een Jeu de Boulebaan gelegen was) wellicht ook geschikt is.
  Bewoonster geeft aan dat vuilcontainers vaak vol zijn.
  Bewoonster geeft aan dat jeugd met luidsprekers 's avonds en 's nachts voor overlast zorgen op Amelandseplein. Wijkmanager suggereert in wijkakkoord te vragen om meer capaciteit voor toezicht (BOA's) in de wijk. Kanja Waithira merkt op dat hij gesprek heeft gehad met directie veilig van gemeente Rotterdam en deelt verslag van dat gesprek met wijkraad.
  Bewoonster geeft aan dat vers geplante bollen uit het park worden gestolen.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  Besluitenlijst vastgesteld met aantekening.

  Wijkraad wil agendapunt 'communicatie in andere talen' terug laten komen in toekomstige vergaderingen. Maikel Aalbers en Sam Niehorster willen dit agendapunt op zich nemen. Vervolgafspraak nog niet gemaakt.

 6. 5

  Ombudsvrouw presenteert zich aan wijkraad en bewoners.
  Zet zich in voor bewoners die vastlopen in de ambtelijke molens van de gemeente. Ombudsman kan ook wijkraad in dergelijke situaties ondersteunen.
  Organisatie Ombudsvrouw heeft kantoor geopend op Zuid (Strevelsweg 690) waar bewoners elke woensdag van 10:00 uur tot 16:00 uur terecht kunnen. Ook bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800-0802.

 7. 6
  Ter bespreking:
 8. 6.a

  Voorzitter leest schriftelijke inbreng Sam Niehorster voor. Kanja Waithira deelt vervolgens zijn visie op dit onderwerp met bezoekers en wijkraad en meldt voorbeelden van door hem ondervonden racisme in Carnisse.

 9. 6.b

  Voorzitter leest schriftelijke inbreng Sam Niehorster voor.
  Maikel Aalbers vult aan dat er behoefte is aan meer prullenbakken en verzoekt om snelheidsbeperkende maatregelen voor autoverkeer.
  Wijkraadcoördinator geeft opmerkingen wijkraad door aan projectleider Jorg Pieneman.

 10. 6.c

  Wijkraad neemt Programma van Eisen ter kennisgeving aan.
  Op 7 december is er een bewonersavond rondom Programma van Eisen Carnisselaan-Oud Carnisse.

 11. 6.d

  Voorzitter leest suggesties Sam Niehorster voor:

  • Constantino Delgado
  • Djunga de Biluga
  • Machteld Cairo
  • Heintje Davids
  • Riek Bakker
  • Elisabeth Baelde

  Kanja Waithira suggereert Mangaliso Sobukwe en Stephen Bantu Biko, beide betrokken bij de antiapartheidsstrijd in Zuid-Afrika, een land waar Nederland sterke historische banden mee heeft.


  Wijkraadcoördinator geeft namen door aan straatnamencommissie.

 12. 6.e

  Besluit

  Wijkraad bereidt vragen aan Versnel en Pastors voor in gesprek met Lot Mertens.

  Mertens deelt document met suggesties voor bespreekpunten en vragen.

 13. 6.f

  Besluit

  Wijkraad stelt € 5000,- beschikbaar uit participatiebudget voor bewonersinitiatieven tot € 2500,- voor resterende maanden 2022. Wijkraad vraagt in ruil daarvoor te mogen adviseren op toekenning bij nog in te dienen bewonersinitiatieven.

 14. 6.g

  Besluit

  Wijkraad stelt deel budget participatie beschikbaar voor aankleding vrijwilligersmaaltijd die begin 2023 georganiseerd gaat worden. Wijkraad wil ook budget beschikbaar stellen voor muzikale omlijsting.

 15. 7

  Het concept wijkakkoord wordt ter bespreking met bewoners geagendeerd op openbare bijeenkomst wijkraad op 20 december.
  Sam Niehorster en Maikel Aalbers gaan op 18 november in gesprek met TV Charlois over mogelijke steun vanuit wijkraad.

 16. 8
  Rondvraag
 17. 9
  Sluiting