Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Carnisse-Zuiderpark (formeel)

Formele openbare bijeenkomst WR Carnisse Zuiderpark

dinsdag 20 december 2022

19:30 - 21:30
Locatie

Theater Zuidplein - Studio Doro

Voorzitter
Victor Visser
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk dinsdag 20 december 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcharlois@rotterdam.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Geen besluit

  Voorzitter heet iedereen welkom


  Aanwezig:
  Volledige wijkraad
  2 bewoners
  Heer Wout van Leeuwen

 2. 2

  Besluit

  Agenda wordt vastgesteld met een extra toevoeging:
  4.e    vergaderschema voor 2023

 3. 3

  Besluiten

  3.1    Dhr. Wout van Leeuwen meld dat er heel veel omwonenden last hebben van de enorme opstoppingen aan de Pleinweg. Hierdoor ontstaan veelal gevaarlijke verkeerssituaties. zowel ingaand als uitgaand verkeer van de Maastunnel. Maar de ergste opstoppingen situeren zich vooral vanaf de Oldegaarde, Vaanweg naar de Stevelsweg.
  Dhr van Leeuwen en meerdere bewoners zien dit graag stoppen.
  Besloten wordt dat Leon Vermeulen en Gemma Verstralen in 2023 in gesprek gaan met een verkeersdeskundige van de gemeente Rotterdam. Zij zullen de uitkomsten van dit gesprek delen met de bewoners.

  3.2    Dhr. Wout van Leeuwen meld dat hij woonachtig is op de 19e verdieping van de Poort van Zuid.
  Hier ondervind hij enorme rookoverlast van de bekende hout ovens van de diverse horecagelegenheden in het Zuidpleingebied. (Sultan, Beymen en Ganii). Hiervan zijn meerdere meldingen gemaakt bij de DCMR. Besloten wordt dat er een afspraak wordt ingepland in 2023 rondom de rookoverlast.
  Leon Vermeulen zal met een aantal bewoners in gesprek gaan met bouw en woning toezicht, de horeca adviseur en de DCMR. Data moet nog gepland worden.

  3.3    Priscilla Holleman spreekt in met betrekking tot de aanpak van de VVE. Ondanks alle wet en regelgevingen gebeurd er vrij weinig., en is er nauwelijks contact mogelijk. Vraag is nu wat kan de wijkraad doen. Omdat alles dreigt te escaleren. Mevrouw heeft ook een advocaat in de hand genomen. Zeker op het gebied van brandveiligheid zou er echt geschakeld moeten kunnen worden. Brandtrap ontbreekt in het portiek, portiekdeur sluit slecht of niet.
  Verlichting brand 24 uur er dag. Mevrouw gaat de brandweer bellen om te kijken of hun iets kunnen betekenen. komt hier niets uit koppelt zij wederom terug naar de wijkraad.
  Besloten wordt dat Victor Visser gekoppeld wordt aan deze bewoner om stand van zaken te monitoren.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  De besluitenlijst van 15 november 2022 wordt vastgesteld.

 6. 4.b

  Besluit

  Besloten wordt het ongevraagd advies:
  invoering betaald parkeren Pendrecht/Zuidwijk van 22 september 2022 vast te stellen.

 7. 4.c

  Besluit

  Besloten wordt om het ongevraagde advies:
  HOV-buslijn 44 Mobiliteit van 21 december 2022 vast te stellen.

 8. 4.d

  Besluiten

  4.e.    Op 20 januari a.s. zal er een vrijwilligersavond worden georganiseerd in Koco. Deze start om 18.00 uur tot 20.00 uur.
  Beloten wordt dat de aankleding van de zaal en de muziek door de wijkraad bekostigd gaat worden. Ook zullen de wijkraadsleden die avond aanwezig

  4.f.    Besloten wordt het vergaderschema voor 2023 vast te stellen.
  In december 2023 wordt het lastig om een besloten vergadering te organiseren. Wellicht een optie om een extra vergadering voor de zomer in te plannen. Datum  van dit extra overleg zal volgen.

  Besloten wordt 2500,00 euro vanuit het communicatie budget toe te kennen aan het wijkplatform. tenzij er ruimte vrij gemaakt wordt voor het Zuidplein gebied voor activiteiten. Dit oom de wijk beter n verbinding te krijgen. Wens is dat er een wijkraadslid zitting neemt in het bestuur.

 9. 5
  Ter bespreking:
 10. 6
  Ter informatie:
 11. 6.a

  Besluit

  Geen besluit.

  Hier het nieuwe proces in het kort rondom de bewonersinitiatieven van 2023.
  Voor de aanvragen van een initiatief onder de € 2500.00 Zal de wijknetwerker van het gebied het advies bespreken met de aanvrager en het advies uitbrengenen. De wijkmanager van het gebied zal deze accorderen en de wijkraad informeren.
  Voor de adviezen boven de € 2500,00 tot €20.000,00. Zal de wijknetwerker van het gebied in gesprek gaan met de aanvrager en de aanvraag adviseren. Dit voorstel/advies zal naar de wijkraad gaan ter advisering. De wijkmanager uit het gebied zal op basis van het advies van de wijkraad en de wijknetwerker het advies accorderen. Liggen deze adviezen uit elkaar dan al de gebiedsdirectie hierover een uitspraak doen.
  Tevens zullen de stemrondes voor de grotere aanvragen verdwijnen voor 2023.
  Bewonersinitiatief ter kennisgeving aangeboden door Kanja Waithira Carnisse dans. Deze al door het gebiedsteam opgepakt worden.

 12. 6.b

  Besluit

  Besloten wordt de brief M2212-3654 van 12 december 2022, rondom staatnamen Zuiderparkplein voor kennisgeving aan te nemen.

 13. 6.c

  Besluit

  Sam Niehorster en Maikel Aalbers van de wijkraad zijn op gesprek geweest bij TV Charlois.
  De pluspunten van TV charlois zijn:

  • Groot netwerk
  • Vol passie actief
  • Samenwerken met Open Rotterdam
  • 10 jaar actief

  De minpunten van TV Charlois zijn:

  • Weinig kijkcijfers
  • Geen actieve items maar achteraf

  Tips aan TV Charlois waren:

  • Zoek de samenwerking met met wijkplatform
  • Sta open voor innovatie.

  Besloten wordt via stemronde om als wijkraad niet te investeren in TV Charlois maar in het wijkplatform. Alle leden stemmen tegen het geven van subsidiegelden voor TV Charlois.

 14. 7

  Besluit

  Geen besluit.

  Gemma Verstralen heeft 2 mededelingen

  • Sneller handelen door de ambtenaren. Waarom laten zij alles zo lang lopen. Gebiedsambtenaren die echt in de wijk lopen zouden meer rechten moeten krijgen en niet alleen diegene die in de stad zitten.
  • De Wijk Aan Zet, Nauwelijks tot geen terugkoppeling op de verstuurde ongevraagde adviezen. Hiervoor is toch een proces.

  Leon Vermeulen heeft 1 mededeling

  • Dat er een ongevraagd advies is verstuurd rondom de naamswijziging Wijkraad Carnisse, Zuidplein Zuiderpark WRCZZ. Honorering laat nog op zich wachten.
 15. 8

  Besluit

  Geen besluit

  De vergadering wordt gesloten en de voorzitter bedankt een ieder voorzijn aanwezigheid.