Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier

woensdag 22 mei 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Lantaren Venster, Otto Reuchlinweg 996, 3072 MD Rotterdam

Voorzitter
PLV Theo Kop
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 22-5-2024 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Michel den Hertog (gebiedcoördinator Stadbeheer)
 4. 4

  Tijdens dit onderdeel van de agenda kunnen inwoners van de wijk en andere belanghebbenden het woord nemen. Vooraf aangemelde insprekers worden op de agenda vermeld.

 5. 4.a

 6. 4.b
  Ben Hendriks inzake containers
 7. 5

 8. 6

  Onder dit onderdeel van de agenda vallen voorstellen waar de wijkraad een besluit over moet nemen. Een voorstel is akkoord - of vastgesteld - als de meerderheid van de aanwezige wijkraadsleden het ermee eens is. Sommige voorstellen hebben al voor de bijeenkomst een akkoord van de wijkraad en worden tijdens de bijeenkomst alleen nog bevestigd - dit zijn hamerstukken.

 9. 6.b

  De wijkraad stemt tijdens dit agendapunt over de binnengekomen bewonersinitiatieven boven de €2500.

 10. 6.b.1

 11. 6.b.2

 12. 6.b.3

 13. 6.c

  De wijkraad stelt tijdens dit agendapunt het overzicht van de genomen besluiten tijdens de vorige formele bijeenkomst vast.

 14. 7

  Dit onderdeel bevat agendapunten die maar kort worden benoemd tijdens de bijeenkomst of die op de agenda staan zodat inwoners van de wijk en andere belanghebbenden deze zelf kunnen bekijken.

 15. 7.a

  De wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier besluit niet zelf over bewonersinitiatieven tot en met €2500, maar heeft dit mandaat aan de wijkmanager gegeven (zie: mandaatbesluit). Daarom staan aanvragen voor bewonersinitiatieven tot en met €2500 niet ter besluitvorming op de agenda. Bij dit agendapunt vindt u een overzicht van de goedgekeurde bewonersinitiatieven tot en met €2500 van de afgelopen maand.

 16. 7.b

  Een overzicht van alle uitgestuurde wijkraadsadviezen is te vinden op: Wijkraadadviezen RotterdamRaad - iBabs RIS
  Reacties op de adviezen van de wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier die in de afgelopen maand zijn binnengekomen worden bijgevoegd bij dit agendapunt.

 17. 7.c
  Bestrating en maintenance Wilhelminapier (iom Marieke Spruijt PL Gemeente v.w.b. De Pier) (Theo)
 18. 7.d
  Overlast vuilcontainers Laan op Zuid/Fenix
 19. 7.e
  Ontwikkelingen Provimi n.a.v. gesprek met de wethouder mevr. Zeegers (Theo)
 20. 7.f

  i.v.m. spoedige opening hoe zit het met toezicht en veiligheid (iom Marieke Spruijt PL Gemeente v.w.b. Rijnhaven)

 21. 7.g

  Gezien het nieuwe Horecagebiedsplan een behoorlijke impact heeft op gebied Katendrecht-Wilhelminapier zal er tijdens de komende informele vergadering e.a. gedeeld gaan worden met de wijkraad.

 22. 7.h

  Terugkoppeling klankbordgroep m.b.t. Inrichting Havenkwartier en eventuele vorderingen v.w.b. De punten welke genoteerd zijn n.a.v. bezoek Wethouder Karremans (update)

 23. 7.i
  Ontwikkelingen rondom bouwplannen Codrico (Rein Aantjes)
 24. 7.j
  Update Sax/Chicago (Theo)
 25. 7.k
  Update de Scharnier (Amaya)
 26. 7.l

  heeft een verzoek ingediend voor een vast contactpersoon in de Wijkraad. Verzoek wijkraad omdat dit schuurt met de Gemeente het contact via Orlando en Arnold te laten lopen;

 27. 7.m

  Gaat gefaseerd. Eerst zullen de keuken, bar en trap worden aangepakt alvorens men aan de buitenzijde gaat beginnen.

 28. 8
  Rondvraag
 29. 9

  Wilt u de wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier ook volgen buiten de bijeenkomsten om?
  ► Ga naar het Facebook profiel van Wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier
  ► Ga naar het Instagram profiel van Wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier
  Of ga voor meer informatie naar Katendrecht Wilhelminapier | Rotterdam.nl