Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier

woensdag 27 maart 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Lantaren Venster, Otto Reuchlinweg 996, 3072 MD Rotterdam

Voorzitter
Theo Kop (plv)
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 27-3-2024 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst is geopend.

  ► Aanwezig: Amaya Arnhem, Kim Chieuw, Hanna de Koning, Theo Kop, Luka Tripic en Jeroen Jacobs.
  ► Afwezig: Rahma Hassan (z.k.).
  ► Ondersteuning: Lauren Hoeks (Wijkraadcoördinator).

 2. 2

  Besluit

  De agenda is vastgesteld.

 3. 3

  Tijdens dit onderdeel van de agenda kunnen inwoners van de wijk en andere belanghebbenden het woord nemen. Vooraf aangemelde insprekers worden op de agenda vermeld.

 4. 3.a

  De insprekers geven een presentatie over de verhuisplannen naar pakhuis Santos.

 5. 4

  Onder dit onderdeel van de agenda vallen voorstellen waar de wijkraad een besluit over moet nemen. Een voorstel is akkoord - of vastgesteld - als de meerderheid van de aanwezige wijkraadsleden het ermee eens is. Sommige voorstellen hebben al voor de bijeenkomst een akkoord van de wijkraad en worden tijdens de bijeenkomst alleen nog bevestigd - dit zijn hamerstukken.

 6. 4.a

  De wijkraad stelt tijdens dit agendapunt het overzicht van de genomen besluiten tijdens de vorige formele bijeenkomst vast.

  Besluit

  De besluitenlijst d.d. 24-1-2024 is vastgesteld.

 7. 4.b

  De wijkraad stemt tijdens dit agendapunt over de binnengekomen bewonersinitiatieven boven de €2500.

 8. 4.b.1

  • Voorstel: Vaststellen voor een bedrag van €7.500.

  Besluit

  Het bewonersinitiatief Wijkkrant De Kaap - Belvedere is vastgesteld voor een bedrag van €7.500.

  Zes stemmen voor, nul stemmen tegen.

 9. 4.b.2

  • Voorstel: Afwijzen.

  Besluit

  Het bewonersinitiatief Verbindende ontmoeting – House of Hope is afgewezen.

  Vijf stemmen voor, één persoon heeft zich onthouden van stemmen.

 10. 4.b.3

  • Voorstel: Vaststellen voor een bedrag van €5.350.

  Besluit

  Het bewonersinitiatief Kaapse Kunstroute is vastgesteld voor een bedrag van €5.350.

  Zes stemmen voor, nul stemmen tegen.

 11. 4.b.4

  • Voorstel: Vaststellen voor een bedrag van €10.000, met daarbij ook de opmerkingen/voorstellen vanuit de wijkraad zoals geformuleerd in de bijlage.

  Besluit

  Het bewonersinitiatief Dag van De Kaap is vastgesteld voor een bedrag van €10.000, met daarbij ook de opmerkingen/voorstellen vanuit de wijkraad zoals geformuleerd in de bijlage.

  Zes stemmen voor, nul stemmen tegen.

 12. 4.c

  Besluit

  Het wijkverslag 2023 is bekrachtigd.

 13. 4.d

  Tijdens dit agendapunt wordt het uitgestuurde jaaractieplan 2024 bekrachtigd.
  Een uitgebreidere presentatie van het nieuwe jaaractieplan volgt.

  Besluit

  Het jaaractieplan 2024 is bekrachtigd.

 14. 4.e

  Besluit

  Het gevraagd advies Codrico is bekrachtigd.

 15. 4.f

  Besluit

  Het ongevraagd advies 'Perspectief op een woning voor wijkbewoners' is bekrachtigd.

 16. 4.g

  Besluit

  Het ongevraagd advies verkeersoverlast Laan op Zuid is vastgesteld.

 17. 5

  Dit onderdeel van de agenda bevat punten waar de wijkraad over in gesprek wil of uitgebreider op in wil gaan.

 18. 5.a

  Tijdens dit agendapunt worden de gewijzigde bouwplannen voor De Scharnier besproken.

 19. 5.b

  Tijdens dit agendapunt worden de door de wijkraad georganiseerde bewonersavond mobiliteit (d.d. 29-02-2024) en de verkeersschouw (d.d. 21-3-2024) met wethouder Karremans geëvalueerd.

 20. 5.c

  Wijkraadslid Theo Kop geeft updates over verschillende ontwikkelingen op de Wilhelminapier.

 21. 5.d

  Wijkraadsleden Amaya Arnhem en Kim Chieuw waren aanwezig bij de wijkradenconferentie d.d. 23 maart 2024.
  Zij delen een aantal boodschappen aan de hand van hun deelname.

 22. 5.e

  Samen met bewoners en ondernemers wordt in ieder gebied een horecagebiedsplan opgesteld waarin de visie en ambitie voor de horeca voor de komende drie jaar staat.
  Er is een participatiebijeenkomst geweest voor bewoners van het gebied Feijenoord op 21-3-2024.
  De wijkraad zal wanneer dit mogelijk is ook een ongevraagd advies sturen over het nieuwe horecagebiedsplan.

 23. 6

  Dit onderdeel bevat agendapunten die maar kort worden benoemd tijdens de bijeenkomst of die op de agenda staan zodat inwoners van de wijk en andere belanghebbenden deze zelf kunnen bekijken.

 24. 6.a

  De volgende openbare wijkraadsbijeenkomst zal in het teken staan van buitenruimte.
  Kom naar deze bijeenkomst op woensdag 24 april 2024 (19:30) om mee te praten over dit onderwerp.

 25. 6.b

  De gemeente Rotterdam nodigt u graag uit voor een inloopbijeenkomst op woensdag 3 april in Café Dox aan de Antoine Platekade 9 in Rotterdam.

 26. 6.c

  De wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier besluit niet zelf over bewonersinitiatieven tot en met €2500, maar heeft dit mandaat aan de wijkmanager gegeven (zie: mandaatbesluit). Daarom staan aanvragen voor bewonersinitiatieven tot en met €2500 niet ter besluitvorming op de agenda. Bij dit agendapunt vindt u een overzicht van de goedgekeurde bewonersinitiatieven tot en met €2500 van de afgelopen maand.


  Nr Omschrijving initiatief Gevraagd Wijk Besluit Toegekend
  24-0196 Internationale vrouwendag € 950 Katendrecht 29-02-2024 € 950
  24-0263 Kaapse plantjes € 750 Katendrecht 22-02-2024 € 750
  24-0402 De Kaap got talent € 489 Katendrecht 19-03-2024 € 489
  24-0503 I Love Iftar € 740 Katendrecht 26-03-2024 € 600
 27. 6.d

  Een overzicht van alle uitgestuurde wijkraadsadviezen is te vinden op: Wijkraadadviezen RotterdamRaad - iBabs RIS
  Reacties op de adviezen van de wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier die in de afgelopen maand zijn binnengekomen worden bijgevoegd bij dit agendapunt.

 28. 7
  Rondvraag
 29. 8
  Mededeling Hanna
 30. 9

  Wilt u de wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier ook volgen buiten de bijeenkomsten om?
  ► Ga naar het Facebook profiel van Wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier
  ► Ga naar het Instagram profiel van Wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier
  Of ga voor meer informatie naar Katendrecht Wilhelminapier | Rotterdam.nl

  Besluit

  De bijeenkomst is gesloten.