Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Bloemhof (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Bloemhof

woensdag 12 oktober 2022

19:30
Locatie

Welkomstcentrum de Put, Putseplein 28

Voorzitter
M. van Lent
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 12-1-2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 0

 2. 1
  Opening
 3. 2
  Vaststelling agenda
 4. 3

  Inspreker: Jan Tourné (Energieboxen, Roseknoop, containers)
  Een andere bewoonster heeft ook gesproken over communicatie van de gemeente.

  • Agendapunt armoede krijgt een vervolg
  • WR blijft zich bezig houden met de Roseknoop
  • (Online) communicatie blijft een doorlopend thema (bijv. inzet wijkkrant)
 5. 4
  Ter bespreking:
 6. 4.a

  In het tweede kwartaal van 2022 zijn er een aan aantal bijeenkomsten geweest waarbij bewoners uitgenodigd waren om in gesprek te gaan met de Wijkraad, Gemeente en Spelers inde Wijk. De Wijkraad bespreekt het Rapport dat naar aanleiding hiervan opgemaakt is door Open Kaart met Jurrian Arnold.

 7. 4.b
  Stand van zaken.
 8. 4.b.1
  Bewonersavond 28 september 2022
 9. 4.b.2

  Bijlage van het Wijkakkoord is een analyse van de sterke en zwakke punten van de Wijk.

 10. 5
  Ter besluitvorming:
 11. 5.a

 12. 6
  Rondvraag
 13. 7
  Sluiting