Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Mathenesse (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Mathenesse

dinsdag 26 maart 2024

19:30 - 22:00
Locatie

De Inloop/De Kombuis, Bulgaarsestraat 4

Voorzitter
Paul Hulsebosch
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 26 maart 2024 12.00 uur per mail doorgeven via ppt.hulsebosch@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Wouter Zuidema (tijdelijk voorzitter)
  Francisco Monteiro
  Alexandra Bădescu
  Andro Wittenberg


  Afwezig:
  Daan Salomone
  Sofrani Jozefzoon


  Ook aanwezig:
  Mieke de Leeuw (wijkmanager)
  Lot Mertens (cheerleader lokale democratie)
  Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)

 2. 2

  Besluit

  Vastgesteld conform

 3. 3

  Praat mee over het nieuwe horecagebiedsplan.
  Twee bijeenkomsten voor bewoners en ondernemers:
  - 2 april 2024, 19.00 – 21.00, Post West, Tidemanstraat 80
  - 4 april 2024, 19.00 – 21.00 uur, Pier 80, Rozener Manzstraat 80


  2. Tweede voorlichtingsbijeenkomst ProRail over NS-station Van Nelle (zie link). Op 9 april, 19:00 - 21:00, Sparta Stadion.
  Wat is er gedaan met uw ideeën?


  3. Lentefeest, 25 mei, 11:00 - 17:00, Serumpark. Details volgen.


  4. 1 juni Rondje Mathenesse (hardloopevenement) - start in Serumpark. Details volgen.

 4. 4.a

  Presentatie door Oscar Langerak. Tip de redactie via praatmee@overmathenesse.nl
  Van de wijkkrant verschijnt binnenkort een nieuwe editie (6 april).
  De redactie zoekt bezorgers voor zaterdagmiddag 6 april. Melden via bovenstaand mailadres.
  Bijbehorende website overmathenesse.nl gaat binnenkort live.

 5. 4.b

  Voorstellen mobiliteitscoach Ruben Verduin en Marco Stout.
  Beide geven uitleg over inhoud wijkaanpak mobiliteit.


  Op 12 en 13 en 19 en 20 april is er een tentoonstelling op Franselaan. Zie aankondiging in wijkkrant.


  Ruben wordt coach voor bewoners van Mathenesse. Hij zoekt nog plekken waar hij bereikbaar kan zijn voor bewoners. Ruben kan advies geven over allerlei vervoersvragen, zoals over openbaar vervoer, deelvervoer en rollators.

 6. 5

  Bewoonster: verhoging van stoep om zo woning in te komen krijgen we niet geregeld. Wijkmanager biedt hulp aan.

 7. 6
  Ter bespreking
 8. 6.a

  - Naaiclub 2024 € 3.770,- al toegekend
  - Jaarprogramma De Boog € 3.900,- al toegekend
  - Ontbijt Prof. Poelsflat € 3.590,- al toegekend
  - Scratch en zang uitvoering € 625,- (kwart van de aanvraag, andere driekwart door andere wijkraden) - al afgewezen


  - Westervolkshuis - aanvraag tot en gedeeld met BoSpTu (want in Spangen, maar initiatiefnemers uit Mathenesse) € 2150,-
  De wijkraad neemt kennis van de aanvraag, maar stelt beslissing uit.
  - Bulgaarse dag Delfshaven, 26 mei, Grote Visserijplein (50% voor wijkraad BoSpTu) € 948,-
  De wijkraad neemt kennis van de aanvraag, maar stelt beslissing uit.

 9. 6.c

  Wijkraad tekende mee met dit ongevraagd advies. Reactie wethouder Zeegers volgt.

 10. 7
  Ter besluitvorming:
 11. 7

  Besluit

  Vastgesteld conform

 12. 8

  - Komen er zebrapaden over dijk richting M4H?
  Wijkmanager: ja, en ik zorg voor bouwtekening.
  Marco Stout: onderzoek voor zebrapad op Franselaan is in gang. Financiering is nog niet rond.


  - Hoe doen jullie de externe communicatie?
  Wijkraad: we zoeken de inloggegevens van social media.
  En we willen posters te maken voor de infoborden in de wijk.

 13. 9

  Voorzitter sluit de vergadering.