Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Delfshaven-Schiemond (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Delfshaven-Schiemond

dinsdag 18 juni 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Wijkhub, Westzeedijk 477

Voorzitter
Renske van der Heide
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 17 juni om 18.00 uur per mail doorgeven via r.vanderheide@wijkraadrotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Status jaaractieplan 2024

 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3

  Op dit moment hebben er nog geen bewoners zich aangemeld.

 4. 4
  Actielijst
 5. 5
  Ter besluitvorming
 6. 5.a

  Er zijn twee nieuwe bewonersinitiatieven om te bespreken: 

  • Historische Herrie¬†
  • Satelliettuinen
 7. 6
  Ter bespreking
 8. 6.a

  Er komt budget vrij voor wijk gebonden initiatieven rondom Preventie met Gezag. Vanuit het programma Preventie met Gezag werkt de gemeente aan de vormgeving van een regeling, waarbij budgetten beschikbaar komen, om initiatieven te financieren die bijdragen aan het terugdringen van jeugdcriminaliteit. De bestuurlijk opdrachtgever voor het programma, wethouder Achbar zou graag zien dat de wijkraad kan beslissen over het al dan niet toewijzen van een aanvraag. Hoe kijkt de wijkraad hier tegenaan, als deze beslissingsbevoegdheid bij de wijkraad ligt?

 9. 6.b
  Invulling wethoudersbezoek Achbar bespreken
 10. 6.c

 11. 7
  Ingekomen stukken en uitnodigingen
 12. 8
  W.v.t.t.k en sluiting