Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Lombardijen (formeel)

donderdag 2 mei 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Johanneskerk, Guido Gezelleweg 1, 3076 EB Rotterdam

Voorzitter
Albert Elzinga
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit doorgeven aan Rita Brons, wijkraadcoördinator Beverwaard, Groot-Oud IJsselmonde en Lombardijen. Email: gebiedijsselmonde@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst is geopend.

  ► Aanwezig: Albert Elzinga, Orsine Muntslag, Maartje Swart en Abdelhafid Bouzidi.
  ► Afwezig: Cary Lindeborg, Jerry Lussenburg en Henk Sterkman (m.k.).
  ► Ondersteuning: Lauren Hoeks (Wijkraadcoördinator).

 2. 2

  Besluit

  De agenda is vastgesteld, met de toevoeging van punt 4.f Reflectie Antes.

 3. 3

  Besluiten

  Inspreker namens Zon op Zuid krijgt het woord.

  Maartje gaat in gesprek met Zon op Zuid om te kijken of er ruimte is in de wijkkrant om het initiatief onder de aandacht te brengen in de wijk.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  De besluitenlijst d.d. 7 maart 2024 is vastgesteld.

 6. 4.b

  Besluit

  De besluitenlijst d.d. 4 april 2024 is vastgesteld.

 7. 4.c

  • Voorstel: vaststellen voor een bedrag van € 2769,00.

  Besluit

  Het bewonersinitiatief Dodenherdenking is vastgesteld voor een bedrag van € 2769,00.

  • Vier stemmen voor het voorstel;
  • Nul stemmen tegen het voorstel.
 8. 4.d

  Besluiten

  De brief delen met andere wijkraden zodat ze de brief eventueel kunnen onderschrijven.

  De wijkraad gaat ook in gesprek met ambtenaren over hoe de situatie verbeterd kan worden (actieve bewoners ook vragen aan te sluiten).

  Het ongevraagd advies MeldR is vastgesteld.

 9. 4.e

  Besluiten

  Het ongevraagd advies aan de nieuwe burgemeester is vastgesteld.

  Maartje gaat de opmaak nog nakijken (vetgedrukte woorden).

 10. 4.f

  Besluit

  Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de wethouder over Antes, er komt ook nog een terugkoppeling richting bewoners toe vanuit de wethouder.

 11. 5
  Ter bespreking:
 12. 5.a

  Besluiten

  De wijkraad heeft in gesprek met elkaar en de aanwezige bewoners een aantal vraagstukken benoemd die ze willen bespreken met de wethouder, die meenemen naar het gesprek naast de punten van Henk.

  Maartje neemt contact op met relevante partijen (eerst SOL want zij hebben een armoedeplatform) die casussen kunnen aanleveren om te bespreken met de wethouder.

 13. 5.b

  • Wethouder Simons zou graag de wijkraad bezoeken op 10 oktober van 19.30 tot 20.30 uur;
  • Inplannen kennismaking rayondirecteur, 16 mei is niet mogelijk;
  • Andere datum Marianne van den Anker kiezen/andere collega aan laten sluiten.

  Besluiten

  De wijkmanager vragen om het schema aan te vullen met de gesprekken die dit jaar plaats moeten vinden rondom het jaaractieplan: rapportagemomenten, opzet nieuwe JAP 2025.

  Kennismaking met Rayondirecteur Sabine Kuiper en gesprek met de Ombudsvrouw op een bestaande vergadering plannen.

  Kijken of het bezoek van wethouder Simons ook een andere dag kan.

 14. 6
  Ter informatie:
 15. 6.a

  Link naar website: rotterdam.nl/extraatje010

 16. 7

  Besluiten

  Abdel doet een voorstel hoe om te gaan met bewonersinitiatieven die binnenkomen tijdens de vakantie periode.

  Maartje doet een ronde langs alle wijkraadsleden voor een artikel in de wijkkrant.

 17. 8

  Besluit

  De bijeenkomst is gesloten.