Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Lombardijen (formeel)

donderdag 4 april 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Nebo-Kerk, Smeetlandsedijk 280, 3076 DV

Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit doorgeven aan Rita Brons, wijkraadcoördinator Beverwaard, Groot-Oud IJsselmonde en Lombardijen. Email: r.brons1@rotterdam.nl


U bent van harte welkom om informeel even met de wijkraad te praten, voorafgaand aan de vergadering, tussen 19.00 uur en 19.30 uur

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst is geopend.

 2. 2

  Besluit

  De agenda is vastgesteld, ‘opzet bijeenkomst met ondernemers’ wordt besproken onder punt 5e, na verkiezing voorzitter wordt ook besloten of er een additioneel lid aansluit bij de bewonersinitiatieven jury (punt 4.a.1).

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  - een voorzitter wordt voor de periode van een jaar gekozen. Er worden na het jaar weer nieuwe verkiezingen gehouden.
  - de stemming is geheim. 
  - ter plekke kunnen kandidaten zich melden. 
  - de verkiezingsprocedure wordt toegelicht in de vergadering

  Besluit

  Albert Elzinga is herkozen tot voorzitter van de wijkraad Lombardijen.

  Eerste stemronde

  • Er zijn zeven stemmen uitgebracht;
  • Er zijn zeven geldige stemmen uitgebracht;
  • Er is geen meerderheid voor één kandidaat:
   • 1 blanco stem;
   • 2 stemmen voor Cary Lindeborg;
   • 1 stem voor Jerry Lussenburg;
   • 3 stemmen voor Albert Elzinga.


  Tweede stemronde
  Er zijn zeven stemmen uitgebracht;
  Er zijn zeven geldige stemmen uitgebracht;
  Er is een meerderheid voor één kandidaat:

  • 2 stemmen voor Cary Lindeborg;
  • 5 stemmen voor Albert Elzinga.
 6. 4.a.1

  Besluit

  Aantal leden jury bewonersinitiatieven wordt bijgesteld naar drie leden, Abdel Bouzidi sluit als derde lid aan van de jury bewonersinitiatieven.

 7. 4.b

  Besluit

  Besluit volgende bijeenkomst nemen in verband met verkeerde bijlage.

 8. 4.c

  • Voorstel: Vaststellen voor een bedrag van €1245,00.

  Besluit

  Het bewonersinitiatief Koningsdag Bingo Fever is vastgesteld voor een bedrag van €1245,00, in lijn met het advies van de jury.

  • Zeven stemmen voor het voorstel;
  • Nul stemmen tegen het voorstel.
 9. 4.d

  • Voorstel: Vaststellen voor een bedrag van €1950,00.

  Besluit

  Het bewonersinitiatief Koningsdag bij Sanna op Zuid is vastgesteld voor een bedrag van €1950,00, in lijn met het advies van de jury.

  • Zeven stemmen voor het voorstel;
  • Nul stemmen tegen het voorstel.
 10. 5
  Ter bespreking:
 11. 5.a

 12. 5.b

  In de bijlage zit de brief over de niet verleende vergunning voor de kermis (met een slotje erop ivm AVG regels)
  hieronder de toelichting van de wijkmanager: 


  Het belangrijkste punt zit in het feit dat dit wordt aangevraagd als een ‘klein’ A-evenement. In de praktijk zagen we de afgelopen jaren dat het altijd groter werd dan een A’tje, qua attracties, aantrekkingskracht, bezoekersaantallen en impact. Maar dat dan niet de daarbij behorende maatregelen zijn getroffen en er ook geen afstemming heeft plaatsgevonden. En dan gaat het over maatregelen die de aanvrager zelf moet nemen (meer beveiliging bijvoorbeeld) en maatregelen vanuit de gemeente en politie. De behandeltijd van een A-aanvraag is 4 weken en voor een groter evenement 8 weken, vanwege de benodigde afstemming en (diensten)overleggen.
  Ongetwijfeld zal meespelen dat de kosten voor een A-evenement veel lager zijn dan voor een B. Voor elke aanvraag wordt echter een risicoscan ingevuld, en dat bepaalt de impact van het evenement en daarmee de categorie A, A+, B of C.
  Daarnaast is door Stadsbeheer negatief geadviseerd vanwege de schade aan het park. Er is een hele natte periode geweest waardoor de bodem nog meer dan in ander jaren doordrenkt was en makkelijker en ernstiger beschadigd raakt.
  Vanuit de gebiedsorganisatie hebben we positief geadviseerd, vanuit de ervaring dat veel bewoners de kermis eerdere jaren hebben bezocht en gewaardeerd. Wel in de wetenschap dat collega’s van politie en stadsbeheer op andere aspecten negatief zouden adviseren.

 13. 5.c

  • Wat is het programma voor de zaal: wat kan er plaatsvinden buiten de reguliere programmering van Baroeg.
 14. 5.d

  • De programmamanagers en Spin in 't Web komen op de volgende informele bijeenkomst met de wijkraad praten over de opdracht, de voortgang, samenwerking. Wil de wijkraad dit gesprek voorbereiden en zo ja, hoe?
 15. 5.e

  LET OP: kranslegging 4 mei. Net als voorgaande jaren leggen de 3 IJsselmonde wijkraden samen een krans aan bij het herdenkingsmonument aan de Kasteelweg. Elke wijkraad vaardigt een lid af. Wie is het? Instructies volgen later per mail van Gert van Nes

 16. 6
  Ter informatie:
 17. 7
  Rondvraag
 18. 8

  Besluit

  De bijeenkomst is gesloten.