Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Hoogvliet (formeel)

woensdag 5 juni 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Zevensprong, Mosoelstraat 20

Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 5 juni 2024 12.00 uur per mail doorgeven via s.ziani@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Besluit

  Agenda is vastgesteld.

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 3.a
  Inspreekster Annelies Hull inzake buitenruimte
 5. 3.b
  Inspreekster Astrid van Dam inzake communicatie
 6. 4
  Ter bespreking:
 7. 4.a

  Besluit

  De wijkraad heeft onderling afgestemd om een ongevraagd advies op te stellen m.b.t. de geluidswal.

 8. 4.b
  19:45 - 20:30 Presentatie RWS inzake werkzaamheden Hartelbrug en Spijkenisserbrug
 9. 4.c
  20:30-21:15 Presentatie SO inzake woningbouw
 10. 5
  Ter besluitvorming:
 11. 5.a

  Besluit

  Besluitenlijst is vastgesteld conform

 12. 6
  Ter informatie:
 13. 6.a

  De wijkraad heeft in mei een ongevraagd advies uitgebracht aan het gemeentebestuur met betrekking tot communicatie. De kennisgeving  daarvan vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

 14. 7
  Bewonersinitiatieven
 15. 7.a

  Dit Bewoners Initiatief wordt conform het advies toegekend


  De toekenning door de wijkraad met betrekking tot dit Bewoners Initiatief heeft reeds plaats gevonden. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

  Besluit

  Akkoord

 16. 7.b

  Conform het advies wordt besloten dit Bewoners Initiatief af te wijzen.


  De afwijzing door de wijkraad met betrekking tot dit Bewoners Initiatief heeft reeds plaats gevonden. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

  Besluit

  Afgewezen

 17. 7.c

  Dit Bewoners Initiatief wordt conform het advies toegekend met in de beschikking het advies om te bezien of de entreeprijs verlaagd kan worden door wellicht elders subsidie aan te vragen. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

  Besluit

  Akkoord

 18. 7.d

  Dit Bewoners Initiatief wordt conform het advies toegekend.


  De toekenning door de wijkraad met betrekking tot dit Bewoners Initiatief heeft reeds plaats gevonden. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

  Besluit

  Akkoord

 19. 7.e

  Conform het advies wordt dit Bewoners Initiatief afgewezen, omdat Cultuur Concreet alles betaald.


  De afwijzing door de wijkraad met betrekking tot dit Bewoners Initiatief heeft reeds plaats gevonden. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

  Besluit

  Afgewezen

 20. 7.f

  Dit Bewoners Initiatief wordt €550 (organisatiekosten) lager toegekend dan het advies.


  De toekenning door de wijkraad met betrekking tot dit Bewoners Initiatief heeft reeds plaats gevonden. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

  Besluit

  Akkoord

 21. 8

 22. 9
  Rondvraag
 23. 10
  Sluiting