Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Cool-Scheepvaartkwartier-Stadsdriehoek (formeel)

dinsdag 18 oktober 2022

20:00 - 22:00
Locatie

Quardi, Delfsestraat 17A, 3013 AC, Rotterdam

Voorzitter
plv Renske Wienen
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 18-10-2022 tot 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcentrum@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Aanwezig: Loes Rojer, Sandra de Vries, Marco Kole, Renske Wienen
  Afwezig: Edson Olf en Leon Houtzager
  Digitaal: Josphine vd Assem

 2. 2
  Introductie en voorstellen van de wijkraadsleden
 3. 3

  Besluit

  Akkoord bevonden

 4. 4
  Bewoners aan het woord
 5. 5
  Ter informatie
 6. 5.a

  Wijkraad ontvangt een toelichting van dhr. Marco Stout, Projectmanager Mobility Challenges

  Besluit

  Feedback/advies vanuit de wijkraad:
  - Wat definieert men als genoeg participatie? Dit is nog niet helemaal 100% gedefinieerd door Erasmus universiteit, dit volgt. Belangrijk om vooraf aan te geven wat de voorwaarden zijn; wie gaat over de monitoring, etc.
  - Maakt het uit waar de auto geparkeerd staat?
  - Het woord 'draagvlak' beter definiëren.
  - Harde data is belangrijk voor het stellen van een conclusie (hoe vaak er opstopping is geweest bv.)
  - Keuzeperiode van deelname; minimaal 3 maanden meedoen. Echter is de drempel hiermee wellicht te hoog.
  - Idee is misschien om deze pilot eerder in Scheepvaartkwartier in te zetten, niet Cool-Zuid (of een combi). De huidige locatie is echter een bewuste keuze geweest.


  De wijkraad zal verder nog met elkaar feedback verzamelen en dit eventueel terugkoppelen aan Marco Stout (en andersom).

 7. 6
  Ter besluitvorming
 8. 6.a

  Dhr. Peter Geukes aanwezig.

  Besluit

  Akkoord bevonden. De wijkraad zal dit advies terugkoppelen via de wijkraadcoördinator.

 9. 6.b

  Besluit

  De wijkraad heeft nog geen besluit genomen en zal dit per mail met elkaar vaststellen, mede vanwege het gebrek aan bewonersparticipatie. Een officiële, aangepaste reactie volgt voor 04-11-2022 vanuit Sandra de Vries (namens de wijkraad) en verloopt via de wijkraadcoördinator.

 10. 6.c

  Besluit

  Akkoord bevonden met huidige prijs en de opmerking of er rekening kan worden gehouden met een duurzame hosting. Als hierdoor de kosten iets wijzigen, zal dit eerst besproken worden met de wijkraad. Marco Kole is het verdere contactpersoon namens de wijkraad. De wijkraadcoördinator zal de offerte verwerken via de wijkondersteuner.

 11. 6.d

 12. 6.e

  Besluit

  De wijkraad wilt het onderwerp (diversiteit) breder trekken. De brief zal in deze vorm niet worden verzonden. Het onderwerp an sich zal in een separate  bijeenkomst verder besproken worden.

 13. 6.f

  Besluit

  Akkoord bevonden.

 14. 7
  Ter bespreking:
 15. 7.b

  Naar aanleiding van een bewonersvraag komt Sandra de Vries met de suggestie van bibliotheekkastjes vanuit de wijkraad. Voorstel voor bespreking volgt. Doel is zichtbaarheid wijkraad vergroten en informatie delen.

  Besluit

  De wijkraad geeft een positief advies over het idee. Wijkraadslid Sandra de Vries gaat hier verder mee aan de slag, voordat de wijkraad hier inhoudelijk mee aan de slag kan. Dit zal daarom op een later moment weer op de agenda komen.

 16. 8

  - Datum plannen voor een bijeenkomst (Moment van de Wijk) om bewonersinput voor onze Wijkvisie te verzamelen
  - Offerte Huis van Verbeelding voor optimale communicatie en input verkrijging (offerte volgt)

  Besluit

  Wijkraad is akkoord met de offerte. De wijkraadcoördinator zal dit opnemen met de wijkondersteuner. Een datum zal gepland worden door Sandra de Vries.

 17. 9

  Besluit

  - Marco Kole geeft aan dat er nog wat open eindjes/vragen liggen, welke de wijkraad zal verzamelen en zal aanleveren bij de wijkraadcoördinator.
  - Sandra de Vries is vanaf 23 november tot het einde van dit jaar fysiek afwezig en zal gedurende die tijd digitaal aanwezig zijn bij de formele bijeenkomst(en).