Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Kralingseveer (formeel)

Formele Bijeenkomst - GEANNULEERD!

maandag 12 februari 2024

19:30 - 21:30
Locatie

De Rendierhof, Rendierstraat 3

Voorzitter
I. van der Meer
Toelichting

Deze vergadering komt te vervallen!

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Ter besluitvorming
 4. 3.1

  Cf. verordening, wordt de wijkraad geacht om een wijkverslag aangaande de activiteit het afgelopen jaar vast te stellen.

 5. 3.2

  De wijkraad wordt geacht om de 12-maandenrapportage Jaaractieplan 2023 vast te stellen.

 6. 4
  Ter bekrachtiging
 7. 5
  Inspreekrecht bewoners
 8. 6
  Ter kennisname
 9. 6.1

  Cf. afspraken, wordt de wijkraad periodiek geïnformeerd over de stand van zaken op het gebied van meldingen uit de wijk. Hierbij de vierde kwartaalrapportage van Directie Veilig.

 10. 7
  Ter bespreking
 11. 7.1

  Op verzoek van de wijkraad, wordt de stand van zaken met betrekking tot het deelvervoer in Kralingseveer.

 12. 8

  Op verzoek van de wijkraad, wordt er een korte terugkoppeling met betrekking tot het productiebos gegeven.

 13. 9
  Rondvraag
 14. 10
  Sluiting