Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Kralingseveer (formeel)

Formele Bijeenkomst

maandag 8 juli 2024

19:30 - 21:30
Locatie

De Rendierhof, Rendierstraat 3

Voorzitter
I. van der Meer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 8 juli 2024 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 19.30uur.
  Aanwezig: Ilse van der Meer, Miki Autar, Henk Kasbergen.
  Afwezig: Aad Siebel.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt unaniem vastgesteld, cf. voorstel.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld.

 4. 4
  Ter bekrachtiging
 5. 4.1

  De wijkraad heeft in informeel overleg het bewonersinitiatief 24-0954 Speelweek in De Speeltuin behandeld en unaniem besloten om het gevraagd bedrag van EURO 5.000 toe te kennen.
  De wijkraad wordt geacht het besluit in de openbare bijeenkomst te bekrachtigen.

  Besluit

  De wijkraad bekrachtigt het besluit inzake bewonersinitiatief 24-0954 Speelweek in De Speeltuin in de openbare bijeenkomst.

 6. 4.2

  De wijkraad wordt geacht de Besluiten- en Actielijst d.d. 10 juni 2024 vast te stellen.

  Besluit

  De Besluiten- en Actielijst d.d. 10 juni 2024 worden unaniem vastgesteld, zonder op- of aanmerkingen.

 7. 6

  - Buitenruimte/groen
  - Maatschappelijk ondersteuning
  - Verkeer&Veiligheid

  Besluit

  De wijkraadsleden geven een korte terugkoppeling over lopende zaken:
  o Miki Autar heeft gesproken met Mobiliteit over de vervoerhubs. Vooral interessant zijn de beschikbare cijfers over het gebruik van de diverse vervoermiddelen. Cijfers zijn opgevraagd.
  o Henk Kasbergen is in gesprek met Stadsbeheer over Gravelveld. Het gaat met kleine stapjes vooruit, nog geen concreet resultaat.
  o Ilse van der Meer sprak met collega wijkraadsleden uit Bloemhof over de aldaar aanwezige verzakkingsproblematiek. Men is daar niet verder dan in Kralingseveer. Wel een idee om met de wijkraden waar deze problematiek speelt meer gezamenlijk op te trekken.
  - Kerstverlichting IJsselmondselaan: communicatie met gemeente verloopt zeer moeizaam. Komende week praat men verder
  - Schouw Mobiliteit: oplossingsrichting wordt onderzocht om parkeervakken te realiseren (met klinkers, niet met belijning). Daarnaast wordt het knelpunt in de bochten onderzocht,
  - Handhavingsactie: vragen van bewoners worden in overleg met Toezicht en Handhaving opgepakt en beantwoord.
  - Aanpak van de 2 speelplekjes heeft enige vertraging, hierover is contact met SB.
  - Er heeft een overwegend positief gesprek plaats gehad met nieuwe directeur en nieuwe teamleider Gro-up Buurtwerk. Deze laatste (Mounia neemt na 5 augustus a.s. contact op met de indiener over het bewonersinitiatief Pottenbakken.

 8. 7
  Rondvraag
 9. 8

  Besluit

  De bijeenkomst eindigt om 20.00uur, hierna heeft de wijkraad een informeel overleg.