Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Kralingseveer (formeel)

Formele Bijeenkomst

maandag 10 juni 2024

19:30 - 21:30
Locatie

De Rendierhof, Rendierstraat 3

Voorzitter
I. van der Meer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 10 juni 2024 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 19.30uur.
  Aanwezig: Ilse van der Meer, Henk Kasbergen, Aad Siebel, Miki Autar.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt unaniem vastgesteld, cf. voorstel.

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 3.1

  Besluit

  Mevrouw Dierkx heeft zich aangemeld om in te spreken, m.b.t. regels aangaande bouwen. Mevrouw Dierkx heeft een bericht verstuurd naar de wijkraad, het betreft een persoonlijke situatie.  Er is behoefte aan meer informatie op het gebied van wetgeving. Er is onduidelijkheid, de omgevingswet biedt geen uitsluitsel. Er is aandacht voor het onderwerp. Zodra er meer informatie komt, wordt de mevrouw op de hoogte gesteld.

 5. 4

  Besluit

  De wijkraad bespreekt het opstellen van een brief voor de nieuwe burgemeester. De wijkraad gaat akkoord, het concept wordt deze week online geacoordeerd.

 6. 4.1

  Besluit

  Maarten Zwart - accounthouder Directie Veilig in Prins Alexander is aanwezig, om met de wijk in gesprek te gaan over het aantal meldingen m.b.t. overlast.
  Wijkraad Kralingseveer ontvangt periodiek een rapport over het aantal meldingen.  Er komen weinig tot nul meldingen vanuit Kralingseveer binnen.
  Er is een Actieplan Woonoverlast: gericht op het voorkomen van woonoverlast. Maarten vertelt dat er in de meeste gevallen sprake is van irritatie of frustratie die zich opstappelen. De gemeente faciliteert om de gesprekken met de buren aan te gaan. Er kan buurtbemiddeling, bijvoorbeeld, ingezet worden.
  Meldingsbereidheid: mensen geven aan dat ze overlast ervaren, maar andersom doen ze geen melding. Het is belangrijk om te melden en mensen moeten weten dat de meldingen serieus opgepakt worden.
  De voorzitter vraagt naar de beste manier om te melden. Maarten zal een bericht naar de wijkraad sturen met de belangrijkste nummers. Deze worden met de wijk gedeeld.
  Er zijn ook andere middelen die ingezet kunnen worden: waarschuwing van de burgemeester, last onder dwang-boete, of een bestuurlijke aanwijzing. Er kunnen ook verregaande maatregelen getroffen worden, bijvoorbeeld spullen in beslag nemen of uit huis zetten, huurcontract ontbinden of woning afsluiten. Er wordt gekeken per geval, afhankelijk van de ernst van de situatie en het gedrag van de overlastgever. Voor de ernstige gevallen, zijn er Skaeve Huse (plek waar mensen geplaatst kunnen worden).


  Er wordt ook met de zaal gesproken over wat er nodig is om de meldingsbereidheid te verhogen. Maarten legt uit dat er zorgvuldig met de gegevens van de melders wordt omgegaan, dus mensen hoeven niet bang te zijn voor represaailles.

 7. 4.2

  Besluit

  Emile Kuijt, beleidsadviseur Wonen - Bouwen- en Woningtoezicht, is aanwezig om in gesprek met de wijkraad te gaan over overlast kamerverhuur. 
  Emile heeft een presentatie voorbereid. Aan de hand daarvan, legt hij het beleid van Gemeente Rotterdam uit. Hij geeft voorbeelden van verschillende soorten woningen en licht toe wanneer er een vergunning vereist is of niet.
  Wat betreft kamerbewoning, is er een aantal criteria waar men aan moet voldoen. Eind deze maand wordt de stelsel aangepast.


  Emile geeft aan dat er geen meldingen van woonoverlast in de afgelopen 3 jaar zijn binnengekomen.
  Belangrijke informatie: hoe te melden?
  Woonoverlast:
  - 14010
  - woonoverlast@rotterdam.nl 
  - rotterdam.nl/woonoverlast (met DigiD)
  Illegaal gebruik van een gebouw:
  - 14010 of www.rotterdam.nl.illegaalgebruik-van-een-gebouw-melden
  Overbewoning/illegale kamerverhuur:
  ivisb@rotterdam.nl


  Er is frustratie bij de aanwezige bewoners, ook omdat ze vinden dat de verhuurders geen aandacht aan hun besteden. De klachten variëren van geluidsoverlast, tot verrommeling van de wijk. Ook geven een paar mensen aan dat ze melding hebben gemaakt, maar dat ze tot op heden geen antwoord hebben ontvangen.

 8. 5
  Ter bekrachtiging
 9. 6

  - Buitenruimte/groen
  - Maatschappelijk ondersteuning
  - Verkeer&Veiligheid

  Besluit

  - Vogeloverlast: Ilse van de Meer geeft een korte toelichting over de stand van zaken. Er zijn mogelijkheden t.a.v. nestbeheer, maar op dit moment is het te laat om deze maatregel toe te passen. Een ander probleem is dat het niet bekend is wat de staat van het dak is (Bouman-terrein), men weet niet of het veilig is om het dak te betreden. De wijkmanager levert een bijdrage voor een onderzoek naar oplossingen (preventief). Het betekent dat er dit seizoen nog geen verandering zal plaatsvinden.


  - Speeltuinen: er is vertraging geweest, m.b.t. offertes, maar binnen twee weken wordt de wijkraad op de hoogte gesteld over de start.


  - Verlichting onder Van Brienenoordbrug: op verzoek van de wijkraad wordt de verlichting verlaagd. 


  - Fietsroutes vanuit Krimpen/Dordrecht: de wijkraad heeft deelgenomen aan de discussie over de fietsroutes. Met wijkraad Kralingen is er input uitgewisseld vanuit het veiligheidsbeleving en gevraagd deze mee te nemen in hun overwegingen.


  - De Handhavingsactie: volgende week (en zo mogelijk dit weekend al) worden de brieven  voor de bewoners verspreid. De actie heeft vertraging opgelopen, vanwege de speciale briefjes die door Handhaving speciaal in Kralingseveer gebruikt zullen worden. Er zal na afloop van de handhavingactie een evaluatie  plaatsvinden.


  - De voorzitter deelt met de wijk dat er een speciale brievenbus in de wijk komt te staan, waar simpele onderhoudsproblemen op het gebied van buitenruimte geplaatst kunnen worden. Het idee is om deze problemen z.s.m. aan te pakken. Het is een Pilot, informatie hierover volgt z.s.m.

 10. 7
  Rondvraag
 11. 8

  Besluit

  De bijeenkomst eindigt om 21.10uur.