Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Heijplaat (formeel)

Openbare bijeenkomst

donderdag 1 december 2022

19:30 - 20:30
Locatie

De Huiskamer 2.0, Heysekade 1 in Heijplaat

Voorzitter
Jeffrey Kruis
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 30 november 12.00 uur per mail doorgeven via r.kors@rotterdam.nl.
Na de sluiting van de openbare bijeenkomst zal de wijkraad in beslotenheid verder vergaderen.

Agendapunten

 1. 1

  Afwezig zijn Mariska Oostveen en Jo Dohmen

 2. 2

  Besluit

  Vastgesteld

 3. 3

  Bewoner: Wat kan de wijkraad ikv klimaatneutraal maken woningen op Heijplaat?
  WR: op 12 januari a.s. gaat de wijkraad in gesprek met Woonbron
  Tevens is dit item in het Wijkakkoord opgenomen.


  Bewoner: Optimalisering busroute
  WR: komt op de agenda van Themagroep Mobiliteit en wordt besproken met de cluster SO


  Bewoner geeft nog een reactie op het antwoord van de wethouder op de petitie betreffende IP Oude Dorp.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 4.b

  Bijgaand treft u de concept wijkvisie Heijplaat 2023-2026 en het concept jaaractieplan 2023.
  De visie, samen met het jaaractieplan vormt het wijkakkoord. Dit zal in het eerste kwartaal 2023 worden
  vastgesteld. Er is nog ruimte om de wijkvisie de aankomende maanden aan te scherpen en de ontbrekende informatie toe te voegen.
  Vanaf begin december zal door de verschillende clusters worden “gerekend” om te bepalen wat er wel en niet uitgevoerd kan worden.
  Dit doen zij voor alle wijk- en jaarplannen om een totaaloverzicht te krijgen. De uitkomst hiervan zal vervolgens
  worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

  Besluit

  Versie 1 december vastgesteld met een aanpassing betreffende de pilot vervoer over water.

 7. 4.c

  Geen acties n.a.v.

 8. 5
  Rondvraag
 9. 6
  Sluiting