Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Heijplaat (formeel)

Openbare bijeenkomst

donderdag 15 december 2022

19:30 - 20:30
Locatie

Heysekade 1, Heijplaat

Voorzitter
Jeffrey Kruis
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 14 december 2022 12.00 uur per mail doorgeven via r.kors@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Besluit

  Vastgesteld

 3. 3

  Bewoner over onderwerp VO Oude Dorp:
  Graag willen wij de onderbouwing ontvangen m.b.t. het doorstrekken van de Heysedijk.
  Het idee is dat het niet onderbouwd is en dat er niet naar de bewoners geluisterd wordt.
  Het idee is ook dat er geen metingen zijn uitgevoerd.
  Er is geen tekening. Er is geen participatie na april jl. geweest betreft Heysedijk. (=een later besluit)
  Er is geen technisch onderzoek gedaan naar de staat van de bebouwing.
  Inschatting onveilige situatie.


  Advies WR: dien WO (voorheen WOP) verzoek in. De Ombudsman inschakelen is ook een optie. Inspreken in de Raad behoort ook tot de mogelijkheden.
  De wijkraad stuurt zelf nogmaals een ongevraagd advies. Zie agendapunt 4c.


  Beheerder Kinderboerderij: rondom de kinderboerderij, op de locatie waar geen camera hangt wordt overlast ervaren van mensen die seksuele handelingen verrichten in auto's.
  Advies WR: In eerste instantie melden en dinsdag a.s. is de wijkagent in de Huiskamer

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 4.b

  Hierbij de concept-input voor de Rotterdamse Mobiliteits Aanpak (RMA) – gebiedskaart.
  • Verkeersveilige ring Heijplaat
  De wegen rondom Heijplaat (kern), zijnde Droogdokweg, Bunschotenweg, Arie den Toomweg, Eemhavenweg en Waalhavenweg veroorzaken veel overlast en er wordt hard gereden hetgeen met name op plaatsen zeer dicht bij de kern hinder oplevert en gevaarlijke situaties. Handhaving max. snelheid, en onderzoeken snelheidsbeperkende maatregelen wenselijk (geen drempels). Tevens is de Waalhavenweg de enige ontsluiting van het dorp en is er regelmatig sprake van verkeersopstoppingen als gevolg van terminal activiteiten en pieken in aan en afvoer van met name vrachtvervoer.


  • Duurzame verbinding over water van kleine kernen naar Rotterdam Centrum
  OV en (OV) vervoer over water dragen bij aan goede bereikbaarheid van het dorp Heijplaat en de stad. Het saneren van de waterbusverbinding naar het centrum wordt als een ernstige aantasting van het leefklimaat en de bereikbaarheid beschouwd. Voor de meeste voorzieningen is Heijplaat afhankelijk van andere wijken/gebieden. (huisartszorg, tandzorg, andere vormen van zorg en gemeentelijke dienstverlening (loketten, Wijkteam, WMO enz)).
  Fiets kan niet meer mee.
  We wensen onderzoek naar een duurzame verbinding naar centrum, bijvoorbeeld middels varen op waterstof. Voor de positionering van Heijplaat en RDM is dit een kans. Hogeschool Rotterdam zegt hier ook over: ‘RDM campus, en de bereikbaarheid daarvan, is voor ons van strategische waarde in relatie tot het invulling geven aan de Human Capital Agenda’, stelt het college van bestuur van de HR in haar schrijven aan de wethouder. ‘De diverse initiatieven zoals Waterstof Groenvermogen NL, het Just Transition Fund en het Nationaal Groeifonds PPS krijgen vanuit de Human Capital Coalitie Energietransitie op RDM Campus hun uitvoering.’
  * Tot slot, ontwikkel naast de RMA-gebiedskaarten óók een specifieke RMA- kaart voor het vervoer over water van Noordzee tot Capelle.
  • Parkeerdruk
  De uitbreiding van RDM terrein (panden op thans lege percelen (parkeergebieden)) veroorzaakt potentieel hogere parkeerdruk in de wijk. Net nu er plannen zijn om in de wijk 150 parkeerplaatsen te saneren. Heijplaat wil niet als oplossing betaald parkeren ingevoerd zien maar ziet liever dat harde afspraken worden gemaakt tussen gemeente en havenbedrijf (RDM) en een beperktere sanering van het aantal parkeerplaatsen in het inrichtingsplan Oude Dorp max 125 plaatsen saneren (liefst max 100).


  • Integraal ontwerp en evaluatie vervoersaanbod
  Heijplaat en RDM kennen op een klein gebied een gemengde combinatie van vervoer; voor wonen, werken en studeren. Hierdoor ontstaat een gevarieerd vervoersprofiel waar gebruik gemaakt wordt van; auto, RET bus, veerdienst over water, watertaxi, fiets- en scooter deelmobiliteit. Om de diverse doelgroepen te bedienen en zowel voor de wijkbewoners als voor de zakelijke activiteiten rondom de wijk (Waalhaven/RDM) adviseren wij een structurele en integrale evaluatie van deze stromen en vervoerswijzen. Alleen dán kan vanuit het perspectief van de gebruikers een passend aanbod gecreëerd worden.

  Besluit

  Input wordt vastgesteld en doorgestuurd aan SO Mobiliteit.

 7. 4.c

 8. 5
  Ter bespreking
 9. 5.a

  De bijeenkomsten van de themagroep Mobiliteit wordt in eerste instantie in de Kinderboerderij gehouden.
  Afhankelijk van de agenda kunnen de bewoners zich aanmelden voor de themagroepen.

 10. 6

  Jo: BI voor meubels Oekraïners? Vraag aan WM
  Mariska: overlast laatste twee feesten Heijplaat. De wens is afsluiten onderdoorgang. Vraag aan WM.

 11. 7
  Sluiting