Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Ommoord (formeel)

Openbare bijeenkomst

maandag 13 mei 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Open Hof kerk (Hesseplaats 441)

Voorzitter
Robert van Klaveren
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 13 mei 12.00 uur per mail doorgeven via ommoord@wijkraadrotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Inspreken bewoners
 3. 2.a

  Beste wijkraad leden,


  Ik wil inspreken i.v.m. de huidige onduidelijke situatie voor de gebruikers van de Romeynshof betreft de toekomstige bouwplannen.


  Met vriendelijke groet,
  Dhr. Kluiters


  secretaris Bewoners Organisatie Ommoord

  Besluit

  Ingesproken en zogen zijn geuit, wat tevens ook een actiepunt is van de wijkraad voor 2024. De wijkraadcoördinator geeft de (schriftelijke) terugkoppeling mee aan de wijkmanager om dit ook mee te nemen naar de kerngroep rondom dit onderwerp.

 4. 2.b

  Voorstellen/meekijken

 5. 3

  Besluit

  Hilda zal en overzicht met lopende meldingen doorgeven aan de wijkraadcoördinator, zodat deze gedeeld kan worden met de gebieds- en wijkregisseur. Ook worden er door hen flyers nagelopen over het voerderverbod van de flats op te hangen in de galerijen.

 6. 4
  Ter besluitvorming
 7. 4.a

 8. 5
  Ter bespreking
 9. 5.a

  - Bewonersinitiatieven goedkeuren

  Besluit

  - Ola en Jos zullen op de jongerenmiddag over de bewonersinitiatieven gaan, samen met de wijknetwerker.
  - De flyers zijn gedrukt en worden uitgezet door de wijkraadsleden.
  - Er zijn diverse groene muntjes die gebruikt kunnen worden voor 2 consumpties.
  - Colin checkt nog of het Grafisch Lyceum kan afsluiten.

 10. 6

  - Zomervakanties wijkraadsleden

  Besluit

  - Er zijn geen nieuwe bewonersinitiatieven
  - De vakanties worden doorgegeven per app, zodat de wijkraadcoördinator hier een overzicht van kan maken.