Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Crooswijk (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Crooswijk

woensdag 23 november 2022

20:00 - 22:00
Locatie

Huis van de Wijk De nieuwe Branding, Isaac Hubertstraat 153

Voorzitter
Martijn Heikoop
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 23-11-2022 tot 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadscoordinator Roxanne Cobben, ror.cobben@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Conform

 2. 2

  Besluit

  Conform

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 3.a

  Wij bewoners zouden graag zien dat betaald parkeren met andere tijden wordt uitgebreid, zoals s’avonds en in het weekeinde.

  Besluit

  Conform

  Bewoner geeft aan dat er veel mensen parkeren in Nieuw Crooswijk na 6 uur en in het weekend. De bewoners hebben hier last van en zien graag dat de parkeertijden verlengd worden tot 23.00 uur en in het weekend.
  In het coalitieakkoord is opgenomen dat heel de stad naar 23.00 uur en in het weekend betaald parkeren gaat. Dit zal gefaseerd gebeuren. Crooswijk staat op de planning in het eerste kwartaal in 2024 conform het besluit van de gemeenteraad: https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Agenda/Document/27e3d66a-c8c1-43e7-9c2a-87cf0182b9b5?documentId=5db01181-0398-42dc-9e2d-7ee5b4cdd993&agendaItemId=dfd93301-83ab-44dc-97bb-6456da9e1a0d
  De bewoner geeft aan dat ook de stoepen en grasveldjes bij woonboten worden overgenomen. Volgens haar is dit openbare ruimte.
  Ook vindt er volgens de bewoner ongelijkheid plaats in het uitdelen van boetes.
  Sommige mensen worden wel bekeurd en anderen niet.
  Ook zal de parkeerdruk toenemen met de komst van het hotel.
  De wijkraad neemt het mee en houdt ook in de gaten of de verlening van de parkeertijden het gewenste effect gaan hebben.

 5. 3.a

  Besluit

  Conform

  • Jannie geeft vanuit de seniorenraad complimenten aan de de wijkraad voor het concept wijkakkoord. 
  • De nieuwe huisvesting voor senioren wordt nog wel gemist in het akkoord. 
  • Wijkraad geeft aan dat er een goede balans moet zijn tussen de verschillende doelgroepen in de wijk.
 6. 4
  Ter besluitvorming:
 7. 4.a

 8. 4.b

  Besluit

  Conform

  Martijn licht zijn motivatie toe om zich verkiesbaar te stellen als voorzitter.


  Er zijn 7 stemmen uitgebracht.


  1 blanco stem en 6 stemmen voor Martijn. Hiermee wordt hij verkozen tot nieuwe voorzitter van de wijkraad Crooswijk.

 9. 4.c

  Besluit

  Conform

  ACTIE: Olga pakt de uitvraag Kasmi op en komt de volgende vergadering terug.

 10. 5
  Ter bespreking:
 11. 5.a

  Besluit

  Conform

  Vraag van de wijkraad of dit het nu is.
  Nee er wordt in december een heel pakket opgeleverd met rapportages, portretten, verhalen en een verhalenroute.
  Actie: later op terugkomen en de veldacademie uitnodigen voor de volgende vergadering.

 12. 5.b

  Besluit

  Conform

  Actie: Volgende informele vergadering meer aanscherpen.
  Wijkraad licht de opgaven toe.
  Het jaaractieplan wordt na de formele vergadering besproken.

 13. 5.c

  Besluit

  Conform

  Punt 7 meer verlichting en meer handhaving. Laatste woord niet over gezegd. Komt ook in het jaar actieplan voor 2023.
  Aanvraag voor budget Seniorenraad. Actie: Saskia komt hier tijdig op terug.

 14. 6
  Ter informatie:
 15. 6.a

  Besluit

  Conform

  Actie: Volgende keer de nieuwste eerst in het overzicht.
  Meer wisselwerking en versterking tussen initiatiefnemers nodig.

 16. 7

  Besluit

  conform

  Discussie over het Sinterklaasfeest in de speeltuin. Actie: Ron gaat het gesprek aan met Willem over wat precies de bedoeling is.

 17. 8

  Besluit

  Conform