Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Crooswijk (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Crooswijk

woensdag 14 september 2022

20:00 - 22:00
Locatie

Serviceflat Rubroek, Goudseplein, loungehoek naast de grote lift

Voorzitter
Marije v.d. Waal
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 14-9-2022 tot 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadscoordinator Roxanne Cobben, ror.cobben@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 3.a

  Graag willen wij een paar concrete kwesties aan de wijkraden voorleggen: voetgangersoversteekplaatsen, tramhaltes Avenue Concordia en Hoppesteijn, openbare toiletten.
  In de bijlagen zitten de toelichtingen op onze vragen.

  Besluit

  Conform

  ACTIES:

  • Bij Paul van der Velden - Programmamanager het onderzoek over leefbare woonomgeving ouderen opvragen.
  • Wijkraad laat op korte termijn weten waar zij follow up op kunnen geven aan de seniorenraad.
 5. 3.b

  Besluit

  Conform

  Anneke gaat ook inspreken bij de gemeenteraad.
  ACTIE: Paqui zoekt uit waarom bakken niet leeggehaald worden.

 6. 4

  Besluit

  Conform

 7. 5
  Ter besluitvorming:
 8. 5.a

 9. 5.b

  Besluit

  Conform

  Latere aanvulling om de informele vergadering ook vanaf 20.00 uur te houden ipv 18.30 uur.

 10. 6
  Ter bespreking:
 11. 6.a

  De leden van het Programmateam Oud-Crooswijk (gemeentelijke diensten en Havensteder) blikken met de Wijkraad terug op het afgelopen half jaar: wat is er gebeurd, wat staat nog in de steigers en welke effecten zien we?


  We verwachten: Josephine Aarssen van Werk en Inkomen, Soraya Sitaram van Maatschappelijke Ontwikkeling, Paqui Roos van Stadsbeheer, George Meijer van Directie Veilig, Brigitte Broijl van Stadsontwikkeling, Paul Ramjiawansingh van Havensteder, Selin Bektas van Communicatie en Janny van Gils en Saskia Hak van de Gebiedsorganisatie Crooswijk.

  Besluit

  • Conform

  Maatschappelijke ontwikkeling en Werk en Inkomen:

  • Vraag wijkraad: Is er een meldpunt energie armoede? Nee die is er nog niet.
  • De urgentie is hoog.
  • Idee om een ambtenaar in serviceflats te zetten om te helpen met invullen formulier energietoeslag.
  • Havensteder geeft aan dat huizen met energielabel G en H wel huurkorting krijgen, want hogere energie lasten. Ook worden woningen versneld verduurzaamd.
  • Mensen doorverwijzen naar DOCK, Bron, Wijkhub, Tim als mensen vragen hebben hierover of in de problemen dreigen te komen.
  • ACTIE: Verdere verdiepingssessie organiseren in voorbereiding op het wijkakkoord.

  Stadsbeheer/Directie Veilig:

  • Andrew geeft aan dat de overlast van jongeren steeds erger wordt. Het is ook belangrijk om te spreken met de ouders en dat de scholen worden betrokken.
  • ACTIE: Dit is ook een onderwerp om verder over door te praten.
  • Er zijn veel zorgen om de oude mensen op Goudseplein.
  • ACTIE: George geeft aan dat hij het meeneemt naar het overlast overleg en in het programma en komt erop terug.
  • Mooi initiatief van meer verlichting op het plein Goudseplein wordt genoemd.
  • Idee van een container met jongerenwerkers op GH van Heijnenplein wordt genoemd.

  Woningvoorraad:

  • School in de van Meekeren buurt krijgt een andere bestemming.
  • Veldje Schuttersveld ook meenemen in de ontwikkeling.
  • Moet geen Evenementenplek worden, maar moet een park/recreatie blijven.
  • Openbare wc ook meenemen in het plan.
  • Er komt een gezondheidscentrum in de Rusthoflaan.
  • Oproep van Saskia om met idee├źn te komen, er is nog wel geld.

  De wijkhub is 3e week oktober weer open.

 12. 7
  Ter informatie:
 13. 7.a

 14. 7.b

 15. 8
  Rondvraag
 16. 9
  Sluiting