Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Crooswijk (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Crooswijk

woensdag 19 oktober 2022

20:00 - 22:00

Locatie
Hoppesteyn, Boezemsingel 100
Voorzitter
Marije v.d. Waal
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 19-10-2022 tot 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadscoordinator Roxanne Cobben, ror.cobben@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. Besluit

  Doortje is afwezig

 2. Besluit

  Conform

  • Was een goede schouw. Geen ratten gezien, wel plekken waar ratten graag zitten.
  • Volgens Ron komt er een plan van aanpak waarin drie pijlers worden opgenomen: Bestrijding, preventie, overlast.
  • De wijkraad wil dat er snel actie wordt ondernomen, want dit duurt te lang.
  • ACTIE: Ron maakt een opzetje via mail.
 3. Besluit

  Conform

 4. Geachte voorzitters van de Rotterdamse wijkraden met stadsverwarming,
  De wijkraad van Zevenkamp wil graag met de wijkraden van wijken met een of andere vorm van stadsverwarming/warmtenet een gezamenlijk ongevraagd advies uitbrengen aan wethouder Zeegers (klimaat, bouwen, wonen). Met dit advies willen we bereiken dat minister Jetten nog dit jaar de ontkoppeling tot stand brengt van de maximale tarieven voor stadsverwarming aan die van de gasprijs. Het advies staat onderaan dit bericht.
  Het advies is een advies van wijkraden van wijken met stadsverwarming. Als er in uw wijk geen stadsverwarming aanwezig is, heeft het denk ik weinig zin het advies mede te ondertekenen. Uit een kaartje van Rotterdam waarop alle stadsverwarming staat ingetekend, maak ik op dat in de meeste wijken een of andere vorm van stadsverwarming/warmtenet aanwezig is, hetzij in bijna de hele wijk, hetzij in enkele blokken.
  Graag verneem ik van uw uiterlijk 25 oktober 12.00 uur of uw wijkraad wel of niet kan instemmen met dit advies, dus of ik het advies wel of niet ook namens uw wijkraad kan indienen. Dan stuur ik het advies dezelfde dag nog op. Als er in uw wijk helemaal geen stadsverwarming aanwezig is, hoor ik dat ook graag.
  Ikzelf neem alvast contact op met de wethouder om aan te kondigen dat dit advies er aan komt, zodat zij snel kan handelen.
  Van onze wijkcoördinator begreep ik dat voor medeondertekening het niet noodzakelijk is dat de wijkraad dit advies al heeft behandeld in een openbare vergadering. Instemming via onderling overleg is procedureel voldoende, mits daarna het advies wel wordt geaccordeerd in een formele vergadering.
  Ik hoop spoedig van u een reactie te mogen ontvangen.
  CC: de wijkraadcoördinatoren
  Met vriendelijke groet,
  Ab van der Torre (wijkraad Zevenlamp)

  Besluit

  Conform

  ACTIE: Marije geeft door dat wijkraad Crooswijk dit mede ondersteund.

 5. De rapporteur van de commissie wil het graag over de volgende punten met de wijkraad hebben:

  1. Korte voorstelronde
  2. Hebben de wijkraadsleden voldoende ruimte en ondersteuning om hun rol te pakken?
  3. Waar zitten de knelpunten of juist goede voorbeelden?
  4. Hoe staat het met het proces om te komen tot het wijkakkoord?
  5. Wat zijn de ervaringen met bewonersinitiatieven in de tweede ronde?
  6. Wat verder ter tafel komt

  Besluit

  Conform

  • De wijkraad geeft aan dat er wel ruimte is om kansen te benutten, maar dat het soms moeilijk is om te zien waar de kansen precies liggen, hoe je die kunt pakken en wie je dan moet hebben. 
  • Ze zien zichzelf ook wel als een wandelende vraagbaak. Wijkraadsleden vinden dat bewoners hen wel benaderen als ze ergen mee zitten of niet weten waar ze terecht kunnen voor bepaalde dingen. Ze vinden dat die rol ook bij een wijkraadslid hoort. 
  • De inwerksessies en kennismakingen vond de wijkraad erg waardevol. 
  • De wijkraad vindt het belangrijk dat de Gemeenteraad de wijkraden vraagt om advies.
  • De wijkraad vindt het een uitdaging om bewoners te bereiken en mensen bij de vergaderingen te krijgen. 
  • Ook het proces richting het wijkakkoord is nog onduidelijk en niet makkelijk. 
  • Ook vindt de wijkraad dat het proces voor bewonersinitiatieven makkelijker moet en de communicatie erover beter moet. 
  • Marike geeft aan dat het "Smoelenboek" van de Gemeenteraad er nog aan komt. 
  • De griffie geeft aan dat de wijkraad altijd hen kan benaderen voor een vraag of om te sparren over de beste aanpak voor een bepaald onderwerp.
 6. Besluit

  Conform

  ACTIE: navraag doen over het legen van de Rattenbakken.

 7. Besluit

  Conform

  • Kleine initiatieven gaan goed. Het geld wordt snel uitgekeerd.
  • DOCK pakt het ook goed om met de Participatiemakelaar.
 8. Besluit

  Conform

  • Crooswijk Zaait en evenementenbeleid wordt later informeel besproken.
  • Bewoonster Jannie vraagt de wijkraad om extra aandacht voor seniorenwoningen en van Groot naar Klein in de ontwikkeling van het Van Meekerengebied en andere vastgoed ontwikkelingen in Crooswijk. En worden de sociale woningen in het Schuttersveld wel echt betaalbaar?
  • ACTIE: Jannie wil graag dat de wijkraad hierover teruggekoppeld.
  • Jannie geeft aan dat zij op 1 november tussen 10.00 - 15.00 uur op pad gaat met ouderen in de Excelsior bus. Er zijn nog twee plekken over mocht de wijkraad nog iemand weten die graag mee zou willen.