Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Dijkzigt-Oude Westen (formeel)

maandag 17 oktober 2022

19:30 - 22:00
Locatie

Gaffelstraat 1

Voorzitter
Jim Pedd
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 17-10-2022 12.00 uur per mail doorgeven via wijkraadcoƶrdinator dj.swen@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Bewoners aan het woord
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Westkruiskade -Paul
  Binnenstraten boven binnenweg, Hogeschool, 's-Gravendijkwal - Jim
  Rondom school Josephstraat - Amina
  Gaffelschool/ kindercentrum - Betty
  Rochussenstraat, Nieuwe Binnenweg, Eendrachtsplein - Marjolijn
  Little C, Studenten bij westensingel, Dijkhove, Erasmus MC - Annedebora
  Wijkraadsleden doen onderzoek naar naar genoemde straten en benoemen locaties en knelpunten.

  Besluit

  RMA aanvullingen zijn vastgesteld met het verzoek om een gesprek met de betrokken ambtenaren over het vervolg.

 6. 4.c

  Vaststellen advies.

  Besluit

  Advies vastgesteld met de toevoeging: opties te onderzoeken om zwemmen mogelijk te maken binnen wat past in de buurt.

 7. 4.d

  Vaststellen aanspreekvormen tijdens vergaderingen.

  Besluit

  Advies vastgesteld.

 8. 4.e

  Vaststellen template voor aanleveren van agendapunten

  Besluit

  Voorstel vastgesteld.

 9. 4.g

  Bespreken voorstel over aanpak formele en informele vergaderingen.

  Besluit

  Voorstel aangenomen met toevoeging om over een half jaar te evalueren.

 10. 5
  Ter bespreking:
 11. 5.a

  Verslag gesprek stadsmarinier en bespreken vervolg stappen aanpak veiligheid in wijk.

 12. 5.b

  Bespreken plan van aanpak voor opstellen wijkvisie.

 13. 5.c

  Bespreken voorstel van Paul over het informele gesprek met bewoners vooraf aan vergaderingen.

 14. 5.d

  De wijkraad van Zevenkamp wil graag met de wijkraden van wijken met een of andere vorm van stadsverwarming/warmtenet een gezamenlijk ongevraagd advies uitbrengen aan wethouder Zeegers (klimaat, bouwen, wonen). Met dit advies willen we bereiken dat minister Jetten nog dit jaar de ontkoppeling tot stand brengt van de maximale tarieven voor stadsverwarming aan die van de gasprijs.

  Besluit

  Wijkraad gaat akkoord met het voorstel van de Wijkraad Zevenkamp.

 15. 7
  Rondvraag
 16. 8
  Sluiting