Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Dijkzigt-Oude Westen (formeel)

Thema Overlast in de wijk

maandag 22 augustus 2022

19:30 - 22:00
Locatie

Wijkhub - Gaffelstraat 1-3

Voorzitter
Jim Pedd
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 22-08-2022 tot 12.00 uur per mail doorgeven aan de aan de wijkraadscoördinator Daniël Swen e-mailadres dj.swen@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. Gesprek wijkraad met bewoners over overlast in de wijk - 19.30 uur
 2. 1
  Opening en mededelingen - 20.30 uur
 3. 2
  Vaststelling agenda - 20.35
 4. 3
  Insprekers aan het woord - 20.40
 5. 4
  Ter bespreking
 6. 4.a

  Besluit

  Onderzoeken mogelijkheden schouw/  oprichten nieuwe alliantie zoals de Alliantie West-Kruiskade.

 7. 4.b

  Besluit

  Jim maakt advies voor vergadering van 19 september.

 8. 4.c
  Wijkagenda - Jim 21.30 uur
 9. 4.d

  Besluit

  Verschillende opties besproken. Annedebora maakt advies voor 19 september.

 10. 4.e
  Formele besluitvorming over traject veldacademie - Wijkraad 21.50
 11. 5

  Besluiten

  Agenda formele vergadering voorbereiden tijdens informele vergaderingen.

  Paul komt met voorstel voor nieuwe aanpak bewonersinitiatieven voor vergadering 19 september.

 12. 6
  Sluiting