Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Dijkzigt-Oude Westen (formeel)

Thema Overlast in de wijk

maandag 22 augustus 2022

19:30 - 22:00

Locatie
Wijkhub - Gaffelstraat 1-3
Voorzitter
Jim Pedd
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 22-08-2022 tot 12.00 uur per mail doorgeven aan de aan de wijkraadscoördinator Daniël Swen e-mailadres dj.swen@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. Besluit

  Onderzoeken mogelijkheden schouw/  oprichten nieuwe alliantie zoals de Alliantie West-Kruiskade.

 2. Besluit

  Jim maakt advies voor vergadering van 19 september.

 3. Besluit

  Verschillende opties besproken. Annedebora maakt advies voor 19 september.

 4. Besluiten

  Agenda formele vergadering voorbereiden tijdens informele vergaderingen.

  Paul komt met voorstel voor nieuwe aanpak bewonersinitiatieven voor vergadering 19 september.