Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Dijkzigt-Oude Westen (formeel)

maandag 19 december 2022

19:30 - 22:00
Locatie

Aktiegroep Oude Westen, Gaffelstraat 1-3

Voorzitter
J. Pedd
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 19-12-2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcentrum@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Jim Pedd (voorzitter)
  Hennie van Schaik
  Annedebora van Kooij
  Amina Hussen
  Marjolijn Masselink
  Paul Claessens
  Betty Hiwat


  Ook aanwezig: Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)


  Aantal bezoekers: 0

 2. 2

  Toegevoegd:
  3: Mededelingen
  6.d: Bewoners Henegouwerlaan en hun actie tegen de HOV-buslijn.

 3. 3

  Voorzitter: onderbreek elkaar niet tijdens de vergadering.

 4. 4
  Inspreekrecht bewoners
 5. 5
  Ter besluitvorming:
 6. 5.a

  Besluit

  Vastgesteld conform

 7. 5.b

  • Veranderingen voor data in januari, februari en september. Coördinator stuurt aangepast vergaderschema op basis van gewijzigde data.
  • Datum diner met wijkraad vastgesteld op maandag 16 januari.

  Besluit

  Besloten overleg steeds in Huis van de Wijk Oude Westen: Nieuwe Gaffel, Gaffelstraat 63a. Openbaar overleg op wisselende locaties.

 8. 5.c

  • Wijkraad spreekt verontwaardiging uit over veranderende procedures rond wijkakkoord en jaaractieplan en wil ongevraagd advies indienen over onduidelijkheid procedure. Wijkraad hoopt andere wijkraden mee te krijgen. Voorzitter heeft binnenkort afspraak met Rijnmond.nl en wil onduidelijke procedure rondom wijkakkoord ook daar bespreken.
  • Wijkraad wil van wijkmanager Ralf Bormans weten of en zo ja welke punten die de wijkraad naar aanleiding van beide bewonersavonden heeft aangedragen zijn opgenomen in het jaaractieplan en wil dat bespreken in de besloten vergadering van woensdag 18 januari 2023. Wijkraad nodigt wijkmanager uit voor dat overleg.

  Besluit

  Voorzitter schrijft opzet ongevraagd advies over onduidelijkheid in procedure wijkakkoord.

  Voorzitter wil opzet delen met de alle andere wijkraden, in de hoop dat die ook willen ondertekenen.

 9. 5.d

  Wijkraad nodigt wijknetwerker Tom Warnik uit voor besloten vergadering woensdag 18 januari voor gesprek over rol wijkraad bij bewonersinitiatieven in 2023. Wijkraad vraagt wijknetwerker bovendien om lijst van in 2022 toegekende bewonersinitiatieven.

  Besluit

  Wijkraad stemt unaniem in met reserveren van € 25.000,- voor Dierenhof, buurtkrant en pot onvoorzien.

 10. 5.e

  Amina Hussen geeft aan dat ze niet meer mee wil lopen met de maandelijkse schouw door de wijk.

  Besluit

  Wijkraad wijdt openbaar overleg van 30 januari 2023 aan thema veiligheid.

 11. 5.f

  Besluit

  Wijkraad houdt op zaterdag 7 januari nieuwjaarsactie waarbij het oliebollen uitdeelt aan voorbijgangers en hen vraagt om nieuwjaarswensen voor de wijk.

 12. 6
  Ter bespreking:
 13. 6.a

  Besluit

  Voorzitter en Annedebora van Kooij schrijven voor 16 januari reactie namens wijkraad (en leggen voor het insturen de reactie voor aan wijkraad).

  Overwegingen:

  • Het wijkpark als sportpark
  • 'Iets speciaals' voor bewoners tijdens op- en afbouw evenementen
  • Alle evenementen moeten openbaar zijn
 14. 6.b

  Wijkraadsleden Jim Pedd en Marjolijn Masselink lichten toe.

  Besluit

  Marjolijn Masselink gaat namens wijkraad op 17 januari inspreken in commissie MHEK gemeenteraad.

 15. 6.c
  Evaluatie bewonersavonden
 16. 6.d

  Besluit

  Wijkraad stelt stuurt ongevraagd advies over traject HOV-buslijn naar wethouder Karremans.

  Brief van bewoners Henegouwerlaan aan projectleider dient als basis.

 17. 7
  Ter informatie:
 18. 7.a

  Besluit

  Wijkraad voelt zich niet geroepen wijkverslag 2022 te schrijven.

 19. 8

  • Marjolijn Masselink: ik heb contact met iemand die twee stagiaires in de aanbieding heeft met een vrije opdracht. Is dat iets voor wijkraad? Of voor wijkmanager en wijknetwerker? Volgen Hogeschool voor Toerisme.
  • Marjolijn Masselink: graag agenda openbaar overleg bespreken in aparte agendacommissie.

  Besluit

  Wijkraad besluit tot instellen agendaoverleg, anderhalve week voor openbaar overleg.

  Overleg steeds op donderdag, in principe via MS Teams, maar fysiek waar mogelijk. Alle wijkraadsleden zijn welkom.

 20. 9
  Sluiting