Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Dijkzigt-Oude Westen (formeel)

maandag 19 december 2022

19:30 - 22:00

Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 19-12-2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcentrum@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. Wijkraad stemt over verdeling budget bewonersinitiatieven 2023

  • Zijn er aanpassingen nodig op de bestaande 20 locatieprofielen? Graag ontvangen wij uw toelichting hierop.
  • Is er vraag naar nieuwe locatieprofielen? Zo ja, noem de specifieke locatie(s) en onderbouw waarom er een locatieprofiel wenselijk is.
  • Knelt het gemaximeerde aantal in het gebied zoals opgenomen in BP, met het daadwerkelijk (gewenste) aantal?
  • Is er ruimte voor groei of juist niet? (In uw antwoord kunt u ook ingaan op de categorie├źn klein-middel-groot en de geluidswaarden)
  • Is er sprake van overlast van de in- en uitstroom van bezoekers in uw wijk?
  • Om welke evenementen en locaties/straten gaat het concreet?
  • Welke aandachtspunten wilt u op dit onderwerp meegeven?

  Deadline 16 januari 2023

 2. Wijkraadsleden Jim Pedd en Marjolijn Masselink lichten toe.