Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Dijkzigt-Oude Westen (formeel)

maandag 13 juni 2022

19:30 - 22:00
Locatie

De Nieuwe Gaffel - Gaffelstraat 63-A

Voorzitter
Jim Pedd
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 13-06-2022 tot 12.00 uur per mail doorgeven aan de aan de wijkraadscoƶrdinator Daniƫl Swen e-mailadres dj.swen@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 19.30 uur
 2. 2
  Vaststellen agenda - 19.35 uur
 3. 3
  Insprekers aan het woord - 19.40 uur
 4. 4
  Informatiesessie
 5. 4.a
  Wijkakkoord - proces - 19.45 uur
 6. 4.b
  Hoe komen we als wijkraad tot een wijkakkoord? - Paul - 19.50 uur
 7. 5
  Ter besluitvorming
 8. 5.a

 9. 5.c
  Datavoorstel informele bijeenkomsten, thema-avonden en bewonersbijeenkomsten - 20.15 uur
 10. 6
  Ter bespreking
 11. 6.a
  Veiligheidsgevoel en overlast i.v.m. dak- en thuislozen - Amina - Annedebora - Hennie - 20.20 uur
 12. 6.b

 13. 6.c

 14. 6.d
  Promotiemogelijkheden bewonersinitiatieven in de wijk - Annedebora - 21.20 uur
 15. 6.e
  Tweede introductiebijeenkomst Wijkraad - 21.40
 16. 7
  Ter informatie
 17. 7.a
  Terugkoppeling bijeenkomst en inspreken bestemmingsplan Saftleven - Marjolijn - 21.45 uur
 18. 8
  Rondvraag en sluiting - 21.50 uur