Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Pendrecht-Zuidwijk (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Wijkraad Pendrecht/Zuidwijk

woensdag 28 september 2022

19:30 - 22:00
Locatie

Stichting Vitaal Pendrecht - Plein 1953 192, 3086 EM Rotterdam

Voorzitter
Volgt
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk woensdag 28 september 2022 12:00 uur per mail doorgeven via GebiedCharlois@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Geen

  Vergadering wordt geopend en er zijn geen mededelingen

 2. 2

  Besluit

  Agenda wordt vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  Geen

  5b.    Ruud Willemse (Bewoner) geeft aan dat de ouderentafel zitting neemt in het Middelpunt en dat de wijkbewoners inleveren op zorg en dat zij zich niet gehoord voelen.

 4. 3.a

  Besluit

  Riet Velders sluit namens de wijkraad aan bij de bijeenkomst van 25 oktober 2022

  Berna Kousemaker geeft een toelichting op" Maak je Wijk". Aanleiding: de cijfers uit het wijkprofiel worden beter maar dat voel je niet in de wijk. In Pendrecht zijn straat gesprekken gevoerd waar onder andere naar voren komt dat er veel ouderen zijn die zich onveilig voelen. Er wordt geconstateerd dat er een toename is van verwarde personen in de wijk. Eilandvorming in de wijk kwam ook veel ter sprake. Mensen mengen weinig onderling.
  Kracht in de wijk zijn Seinpost en Vitaal Pendrecht, vraag is hoe hou je dat zo?
  Op 25 oktober is er een brainstorm sessie en op 7 november vindt een bijeenkomst plaats voor de daaruit opvolgende acties.

 5. 4
  Ter besluitvorming:
 6. 4.a

  Besluit

  Besluitenlijst 29 juni 2022 wordt vastgesteld.

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  Besluit

  Riet Velders gaat in gesprek met WMO Radar, Jolanda Moerkerke over de vrijwilligersvergoeding.

  Riet Velders geeft aan dat haar ter oren is gekomen dat de vrijwilligers van WMO Radar geen vrijwilligersvergoeding krijgen. Zij wil dit graag uit zoeken.

 9. 5.b

  Besluit

  Besloten wordt dat de wijkraad in  afwachting blijft met actie tot dat wijkakkoord en alle onderzoeken aan elkaar gekoppeld zijn.
  Zo kunnen alle veiligheidsrisico's benoemd worden in het wijkakkoord.

  Riet Velders geeft aan dat Zuidwijk /Pendrecht als veiligheidsrisicogebied staat.

 10. 6
  Ter informatie:
 11. 6.a

  Besluit

  Geen

  6a.
  Ben Aafjes legt met veel energie uit wat het participatie proces van het wijkakkoord        inhoud.
  Van Agenda tot participatie bijeenkomsten met de Participatie Wall,  tot de werkgroep bijeenkomsten en uiteindelijk de Meet en Greet met professionals. Na het ophalen en koppelen van alle informatie zal het concept jaarplan voor het wijkakkoord 2023 geschreven worden.


  6b.
  Ruud Willemse meld nog vanuit de zaal dat de ouderentafel zitting neemt in "Het Middelpunt".
  En dat er zorgen zijn rondom de zorg. Wijkbewoners leveren in op zorg en voelen zich niet gehoord.

 12. 7

  Besluit

  Geen

  Vergadering wordt afgesloten.