Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Pendrecht-Zuidwijk (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Wijkraad Pendrecht/Zuidwijk

woensdag 18 mei 2022

19:30 - 21:00
Locatie

Huis van de wijk 't Middelpunt

Voorzitter
H.J.A. Timmer (Rick)
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk woensdag 18 mei 2022 12:00 uur per mail doorgeven via GebiedCharlois@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 4.b

  Het voorstel is aan de orde, om te komen tot een aantal werkafspraken, en de 3 wijken onder de wijkraadsleden te verdelen.
  Tevens ligt het voorstel voor om een aantal werkgroepen op te richten zoals bijvoorbeeld de werkgroep veiligheid en sociaal.

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a
  Invoering betaald parkeren in Pendrecht en Zuidwijk
 9. 5.b
  Sluiting ontmoetingscentrum Zuiderkroon
 10. 6
  Rondvraag
 11. 7
  Sluiting