Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Pendrecht-Zuidwijk (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Wijkraad Pendrecht/Zuidwijk

woensdag 30 november 2022

19:30 - 22:00
Locatie

Huis van de wijk Het Middelpunt - Slinge 250, 3085 EX Rotterdam

Voorzitter
L.C. Werleman
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk woensdag 30 november 2022 12:00 uur per mail doorgeven via GebiedCharlois@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergaderingen en doet een toevoeging op de agenda.
  Punt 4.a.
  Inspreekrecht via Nancy Klunder Parkeren in Zuidwijk en Pendrecht.
  Insprekers zullen zijn:
  Rita van de Hor
  Christa Beeking -de lange
  Alle wijkraadsleden zijn aanwezig
  15 bewoners.

 2. 2

  Besluit

  De installatie van ons nieuwe wijkraadslid van mevrouw I.S. de Jong wordt verschoven naar woensdag 25 januari 2023. dit in verband met persoonlijke omstandigheden.

 3. 3

  Besluit

  Agenda wordt met toevoeging vastgesteld.

 4. 4

  Besluit

  4.a.
  Rita van de Hor en Christa Beeking-de Lange houden een betoog over het drama wat zich afspeelt met het parkeren rondom de flats Heerebeekbeek 1, 2, 3 en 4. De maat is vol volgens de bewoners. De sportvelden staan vol met parkerende bewoners wat niet goed is voor de bezoekers van de sportvelden. De voorzitter van de bewonerscommissies meld dat de invalideplekken bij Heerenbeek 4, van 2 naar 9 plekken zijn gegaan. Hierdoor is er  minder parkeerplek voor standaard parkeren. De busjes staan overal. Het invoeren van betaald parkeren in de aangrenzende gebieden, heeft een waterbed-effect op de buurt. 1 Bewoner heeft een Brief ontvangen van Toezicht en Handhaving om in gesprek te gaan. Naar aanleiding van deze melding is de vraag is concreet om betaald parkeren vervoegd voor deze plek  in te voeren.
  Besloten wordt dat de er 2 afgevaardigden van de wijkraad Enes Sahin, Ozlem Karagulle en de wijkmanager Ronald Bijnaar zullen gaan bemiddelen tussen een gesprek met de betrokken bewoners en cluster mobiliteit.

  Korte toelichting er is een verzendlijst gemaakt met alle aanwezigen rondom dit onderwerp, en zij zullen apart meegenomen worden in het vervolg op dit besluit.
  In verband met de AVG zal deze niet openbaar gesteld worden.

 5. 5
  Ter besluitvorming:
 6. 5.a

  Besluit

  De besluitenlijst van 2 november 2022 wordt goedgekeurd en vastgesteld.

 7. 6
  Ter bespreking:
 8. 6.a

  Besluit

  Omdat de bijeenkomst nog plaats moet vinden rondom de winmolens en Vaanplein op 8 december 2022,  kan hierover geen besluit worden genomen.
  Riet Velders koppelt later terug.

 9. 6.b

  Besluit

  Dit bezoek gaat niet door.\Dit in verband met de volle agenda van de wethouder.
  er wordt een ander moment geprikt.

 10. 6.c

  Besluit

  Korte toelichting over het proces wordt gegeven door Ronald Bijnaar. Op het moment dat het concept wijkakkoord klaar is zal deze tijdens het formele wijkraad overleg van 22 maart geagendeerd worden. Hier kan hij dan vastgesteld worden.

 11. 7
  Ter informatie:
 12. 8

  Besluit

  Geen besluit

  er wordt een melding gedaan van geluidsoverlast vanuit Ahoy. Er zijn extra deuren geplaatst en er zijn zelfs evenementen op het dak. Wijkraad adviseert om contact op te nemen met de wijkraad van Carnisse, Zuidplein Zuiderpark. En meldingen te maken via de DCMR.

 13. 9

  Besluit

  Voorzitter sluit de vergadering en dankt alle gasten voor hun komst.